De ZZP hypotheek is een specifieke hypotheek voor de zelfstandig ondernemer. De ZZP ondernemer is zelfstandig zonder personeel. De ZZP ondernemer werkt vaak vanuit een eenmanszaak wat regelmatig een groter juridisch risico vormt. De ondernemer wordt als een gezien als ZZP ondernemer en privé persoon. Dit kan de nodige consequenties hebben op het gebied van aansprakelijkheid. De ZZP ondernemer doet er goed aan bij het bepalen van de juridische bedrijfsvorm niet alleen naar de kostenkant te kijken maar ook de kan van aansprakelijkheid in de gaten te houden. Wanneer de ondernemer in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid niets te verwijten valt bij het drijven van zijn onderneming in geval van faillissement kan de ondernemer over het algemeen niet bestuurders aansprakelijk gehouden worden. Wanneer de ZZP ondernemer vanuit een eenmanszaak opereert is het niet van belang of het handelen verwijtbaar of laakbaar is. De ondernemer in een eenmanszaak is zowel zakelijk als privé aan te spreken voor schulden in privé of de onderneming.

 

De aansprakelijkheidskwestie is een van de zaken die een ZZP hypotheek lastig maakt. Naast de aansprakelijkheid kunnen er issues bestaan op het gebied van de jaarcijfers en de periode dat de ondernemer actief is. Bij een ZZP hypotheek kan een ondernemer zelf meerdere garanties en zekerheden proberen te stellen zodat het risico voor de bank kleiner wordt. Extra garanties en zekerheden kunnen worden gevonden in borgstelling of garantstelling door derden, de verpanding van waardevaste goederen of de verpanding van eigen vermogen of spaargeld. De geldgever wil niet dat de ondernemer in de problemen komt door het afsluiten van een hypotheek en bekijkt aandachtig de risico’s die zowel de ondernemer als de geldnemer zelf loopt bij het afsluiten van de ZZP hypotheek.

 

Het berekenen van de ZZP hypotheek is lastig omdat niet altijd op voorhand kan worden aangegeven wat de maximale leencapaciteit voor de ondernemer is. Ook kan het risico niet altijd worden ingeschat. Een uitvoerige analyse van de jaarcijfers is noodzakelijk voor het berekenen van de ZZP hypotheek.

 

 

Hypotheek voor ondernemers

De hypotheek voor ondernemers is een maatwerkhypotheek waarbij deskundigen op het gebied van het interpreteren van de jaarcijfers van een onderneming bekijken wat de mogelijkheden zijn voor een hypotheek voor ondernemers. Specialisten op het gebied van de hypotheek voor ondernemers staan als zodanig bekend. De reguliere tussenpersoon heeft niet altijd voldoende bedrijfseconomische kennis op dit gebied. De geldverstrekkers hebben over het algemeen een eigen afdeling die zich bezighoudt met het aanvragen en berekenen van de ZZP hypotheek.

 

 

Maatwerk

Zoals gezegd is het berekenen van de ZZP hypotheek maatwerk. Dit maatwerk moet worden overgelaten aan een deskundig en ervaren financieel adviseur. Deze maakt in ieder geval kenbaar dat zijn specialisatie de hypotheek voor ondernemers is. Laat u terdege voorlichten voordat u een ZZP hypotheek afsluit.