Hypotheekadvies kan worden gegeven door een bank, geldverstrekker of tussenpersoon. De tussenpersoon heeft als voordeel boven de bank dat hij voor u kan onderhandelen met verschillende partijen. Dit zorgt er voor dat er voor u geshopt wordt naar de beste voorwaarden en gunstige rentetarieven. De hypotheekadviseur is op de hoogte van de wet en regelgeving waardoor hypotheek advies een toegevoegde waarde voor u kan zijn.

 

 

Hypotheekadvieskantoor

Het hypotheekadvieskantoor is een tussenpersoon die bemiddelt in financiële producten. Om te kunnen bemiddelen heeft de hypotheekadviseur een vergunning nodig van de Autoriteit Financiële Markten en zogenoemde aanstelling bij de geldverstrekker, verzekeraar of aanbieder van het financieel product. De vereisten die de Nederlandse overheid stelt aan het vergunningsschap zijn hoog zodat niet iedereen een hypotheekadvieskantoor kan beginnen. Het hypotheekadvieskantoor moet onder andere voldoen aan vereisten op het gebied van deskundigheid. Dit moet het hypotheekadvieskantoor jaarlijks aantonen door middel van het behalen van de punten die staan voor permanente educatie. Bij het hypotheekadvieskantoor kunnen zowel financieel adviseurs als erkend hypotheekadviseurs werkzaam zijn.

 

 

Financieel adviseur

Een financieel adviseur kan advies geven met betrekking tot allerhande financiële producten. Hierbij kan men denken aan spaarrekeningen, verzekeringen, beleggingen en kredieten. Ook hypotheekadvisering kan tot het takenpakket van de financieel adviseur behoren. De financieel adviseur moet over een aantal diploma's beschikken om financieel advies te mogen geven. De financiële en fiscale mogelijkheden zijn complex en divers en de mogelijkheden moet de financieel adviseur goed weten. Er bestaan een groot aantal kwaliteitsregisters waar financieel adviseurs zijn ingeschreven. Voordat u overweegt een product af te sluiten bij een financieel adviseur doet u er goed aan, de referenties na te lopen en de registers te raadplegen zodat u kunt bepalen of de financieel adviseur goed genoeg is voor advies aan u.

 

 

Erkend Hypotheek Adviseur

De erkend hypotheek adviseur is een financieel adviseur die zich veelal heeft gespecialiseerd in hypotheek advies. De titel erkend hypotheek adviseur is beschermd wat wil zeggen dat uitsluitend financieel adviseurs die het diploma erkend hypotheek adviseur uitgegeven door de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs hebben behaald en tevens voldoen aan de jaarlijkse kwaliteit en deskundigheidstest de titel mogen voeren. De erkend hypotheek adviseurs die deze titel mogen voeren staan geregistreerd in het register van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs. Staat uw financieel adviseur niet in dit register dan mag hij geen hypotheek advies aan u geven.