De aflossingsvrije hypotheek is vanaf 2013 niet meer af te sluiten. De regering heeft haar punt doorgedrukt zodat nieuwe hypotheken alleen nog kunnen worden afgesloten door danwel direct danwel indirect op de lening af te lossen. Het zal bijdragen aan een situatie waar met name het eigendom van vastgoed steeds grotere vormen zal aannemen. Op zich geen verkeerde gedachte. Alleen de wijze waarop is weer uiterst knullig te noemen.

 

De hypotheekvormen die vanaf 2013 gedwongen steeds meer in trek gaan worden zijn de levenhypotheek, beleggingshypotheek, spaarhypotheek, bankspaarhypotheek en de effectenhypotheek. Het zijn hypotheekvormen waarbij de kapitaalopbouw naast de lening plaatsvindt en verpand wordt aan de hypothecaire geldlening. Het doel van deze gekoppelde en verpande bijproducten is dat binnen een periode van 30 jaar een vermogen wordt opgebouwd wat voldoende is om de totale hypothecaire geldlening ineens af te lossen.

 

De bovenstaande hypotheekvormen houden als voordeel dat, zolang de hypotheekrente aftrek blijft bestaan, dat deze intact blijft en er nog steeds een fiscaal voordeel zal zijn.

 

Wanneer de consument ervoor kiest een levenhypotheek af te sluiten, is het belangrijk zich te realiseren dat een onderdeel van de levensverzekering bestaat uit een overlijdensrisico dekking. Hoe ouder de aanvrager van deze risicoverzekering, hoe hoger de premie voor de dekking zal zijn. Dit is een van de factoren waar de aanvrager zich terdege van bewust moet zijn.

 

De levenhypotheek heeft als grote voordeel dat de levensverzekering en de hypothecaire geldlening bij verschillende partijen kan worden afgesloten. Dit betekent dat er optimaal en volledig maatwerk in elkaar gezet kan worden. De beste lening, gekoppeld aan de laagste premie met de hoogste dekking. Het is dus mogelijk met de levenhypotheek!