Een hypotheek afsluiten kan actueel zijn wanneer een woning is gekocht of wanneer de huidige rente vast periode van de hypotheek dreigt te verlopen. Een hypotheek afsluiten volgt na een relatief langdurig hypotheek aanvraag traject. Tijdens et hypotheek aanvraag traject wordt eerst in kaart gebracht wat de wensen van de potentiële klant zijn en wat de mogelijkheden in de vacante situatie zijn.

 

Bij het afsluiten van een hypotheek moet rekening gehouden worden met een aantal zaken waarvan de belangrijkste de rente vast periode, de overlijdensrisicoverzekering, de kapitaalopbouw en eventueel de maandlastenbeschermer zijn. Al deze producten tezamen vormen het totaal hypotheekproduct. Bij de keuze voor de bijproducten zoals de overlijdensrisicoverzekering, de kapitaalopbouw en de maandlastenbeschermer moet de juiste overweging gemaakt worden bij de risico’s die de klant bereid is te nemen maar vooral ook kan nemen.

 

Het afsluiten van een hypotheek kan zoals reeds gezegd bij een erkend hypotheekadviseur. De erkend hypotheekadviseur is op de hoogte van alle ins en outs op het gebied van financieel advies en hypotheken. De erkend hypotheekadviseur is verplicht zich jaarlijks te laten bijscholen door een PE programma voor financieel adviseurs. Wanneer de erkend hypotheekadviseur dit PE programma niet met goed gevolg doorloopt mag hij het hypotheekadvies niet meer verlenen en mag hij de titel erkend hypotheekadviseur niet meer voeren. Op de website van de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs staat het register met alle erkend hypotheekadviseurs in Nederland. Bij deze vermelde erkend hypotheekadviseurs kan men een hypotheek afsluiten.