Omdat de variabele rente hypotheek wordt afgestemd op tarieven van de Euriborrente is ook de rente op deze hypotheekvorm erg laag. Er is echter een keerzijde aan deze medaille: de hypotheekrente kan namelijk maandelijks wijzigen. En wijzigen betekent ook dat deze hoger kan worden. Gelukkig is het in het verleden incidenteel voorgekomen dat de variabele rente hypotheek op eenzelfde niveau stond als de tien jaars rente, het is geen plezierig - en met name een onrustig - vooruitzicht wanneer de rente maandelijks kan wijzigen.

 

Het is nog steeds mogelijk een hypotheek met variabele rente af te sluiten. Vaak heeft deze variabele rente dan slechts betrekking op een beperkt en klein deel van de totale hypotheek. Toch is er nog steeds voldoende voordeel te behalen bij het kiezen van deze hypotheekvorm.

 

Het meeste voordeel wordt behaald door de extreem lage rente te combineren met een versnelde aflossing. Wanneer deze versnelde aflossing buiten de hypotheek blijft (bijvoorbeeld door een beleggings- of effectenrekening naast de hypothecaire geldlening) dan kan een forse hefboom ingezet worden om samengestelde interest op te bouwen, gebruik te maken van de extreem lage rente en daarnaast ook nog eens hypotheekrente aftrek te genieten. Op deze manier behaald u aan alle kanten voordeel van deze hypotheekconstructie. U bent met deze hypotheekconstructie de regering een stap voor met de afschaffing van de hypotheekrente aftrek. U bouwt kapitaal op en gebruikt dit - voor het aflossen van het niet variabele deel van de hypotheek - pas wanneer de hypotheekrente aftrek voor u wordt afgeschaft.

 

Het is mogelijk de bovenstaande hypotheekconstructie op te zetten met uw tussenpersoon of de hypotheekbank waar u momenteel bankiert. U dient er rekening mee te houden dat beleggingsverzekeringen absoluut niet geschikt zijn om deze constructie op te zetten. De lange beoogde looptijd van een dergelijke verzekering komt niet overeen met de relatief korte termijn wensen die u heeft. U wilt immers op ieder gewenst moment bij uw kapitaal kunnen, heeft een relatief korte beleggingshorizon en daarnaast is uw doel een direct en hoger rendement te behalen dan de kosten die u maakt met de variabele hypotheekrente. Laat u bij het afsluiten van deze hypotheekconstructie bijstaan door een erkend hypotheekadviseur en volg vooral geen schimmige beleggingsadviezen op. Vele obligaties bieden een veilige belegging met een rendement dat hoger kan liggen dan de variabele rente voor de hypotheek.