Lineaire hypotheek

Welke hypotheekvorm het best bij u past is afhankelijk van uw financiële positie en uw wensen. Er is de lineaire hypotheek waarbij de maandelijkse hypotheeklasten afnemen. Dit is interessant voor mensen die nu al weten dat zij over enkele jaren minder inkomen hebben. Denk aan personen met een hoog inkomen waarbij de pensioendatum dichterbij komt of tweeverdieners waarvan er één minder gaat werken.

 

 

Annuïteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de netto maandlasten stijgen. Aan het begin van de looptijd is het rentedeel dat maandelijks betaalt moet worden hoog en het aflossingsdeel laag. Samen vormen zij een vast maandelijks bedrag. Omdat het rentedeel in het begin zo hoog is kan er maximaal gebruik gemaakt worden van de hypotheekrente aftrek. Naarmate de looptijd verstrijkt wordt het aflossingsdeel groter en het rentedeel kleiner. Gaandeweg kan er steeds minder gebruik worden gemaakt van de fiscale aftrek. Hierdoor stijgen de nettolasten. De annuïteitenhypotheek is geschikt voor mensen die hun inkomsten in de loop der jaren zien stijgen (bijvoorbeeld starters met een goede opleiding).

 

 

Beleggingshypotheek

Bij de beleggingshypotheek belegt u om kapitaal op te bouwen. De hypotheek wordt aan het einde van de looptijd met dit kapitaal afgelost. U kunt beleggen in beleggingsfonden maar ook in een levensverzekering. Belegt u in beleggingsfondsen dan stellen veel geldverstrekkers een overlijdensrisicoverzekering als voorwaarde. Het is niet zeker dat u aan het einde van de looptijd voldoende kapitaal heeft om de volledige hypotheek af te lossen.

 

 

Bankspaarhypotheek

Bij de bankspaarhypotheek wordt het aflossen uitgesteld tot het einde van de looptijd. Het geld wordt bij elkaar gespaard via een spaarrekening of een beleggingsrekening. In het geval van een spaarrekening is er sprake van een gegarandeerd kapitaal aan het einde van de looptijd. Bij de beleggingsvariant is het de vraag of er aan het eind van de looptijd genoeg geld is om de volledige hypotheek af te lossen. De maandelijkse hypotheeklasten bestaan bij de bankspaarhypotheek uit de rente van de hypothecaire geldlening en de inleg op de spaar- of beleggingsrekening.

 

 

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek bestaat uit een hypothecaire geldlening en een levensverzekering. De maandelijkse hypotheeklasten bestaan bij deze hypotheekvorm uit de te betalen hypotheekrente en de premie voor de levensverzekering. De premie die u voor de levensverzekering betaalt wordt gebruikt om kapitaal op te bouwen. Aan het einde van de looptijd wordt de hypotheek met dit geld afgelost.

 

 

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek vindt aflossing plaats wanneer de woning wordt verkocht. U betaalt in de tussentijd alleen rente. Komt u te overlijden dan kunnen uw nabestaanden met de hypotheekschuld blijven zitten. Om dit te voorkomen kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.