Lineaire hypotheek

Bij de lineaire hypotheek betaalt u iedere maand hetzelfde bedrag aan aflossing. Daarnaast betaalt u maandelijks een rentedeel dat naarmate de schuld wordt weggewerkt steeds kleiner wordt. De lineaire hypotheek is vooral geschikt wanneer u de maandelijkse lasten wilt zien dalen.

 

 

Annuïteitenhypotheek

Bij de annuïteitenhypotheek bestaan de maandelijkse lasten uit twee componenten: een rentedeel en een aflossingsdeel. Bij de annuïteitenhypotheek is het rentedeel aan het begin van de looptijd hoog. Hierdoor kan de consument maximaal gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. De renteaftrek wordt wel minder en dus zullen de netto maandlasten bij deze hypotheekvorm stijgen. De annuïteitenhypotheek is geschikt voor starters die verwachten dat ze in de toekomst meer gaan verdienen. Zodoende kunnen ze maandelijkse lasten van de koopwoning blijven dragen.

 

 

Spaarhypotheek

De spaarhypotheek bestaat uit een hypothecaire lening en een spaarrekening. De consument moet iedere maand een bedrag op de spaarrekening storten. Over het geld op de spaarrekening ontvangt de consument even veel rente als de rente die wordt gerekend op de hypothecaire lening. Aan het einde van de looptijd wordt de lening ineens afgelost. De hypotheekrente kan fiscaal worden afgetrokken wanneer de hypotheekrente voor de spaarhypotheek voor 1 januari 2013 is aangevraagd. De spaarhypotheek is een vorm van de aflossingsvrije hypotheek.

 

 

Levenhypotheek

De levenhypotheek is net als de spaarhypotheek een vorm van de aflossingsvrije hypotheek. De maandelijkse lasten bestaan uit rente en premie voor de levensverzekering. Bij de levenhypotheek bouwt u kapitaal door middel van de betaalde premies voor de levensverzekering. De uitkering wordt gedaan aan het einde van de looptijd of wanneer u komt te overlijden.

 

 

Beleggingshypotheek

Bij de beleggingshypotheek bouwt u kapitaal door middel van beleggingen. De bank biedt een aantal beleggingsfondsen aan waarin u kunt beleggen. De bank houdt deze beleggingsfondsen nauwlettend in de gaten. U kunt de bank ook om hulp vragen bij het beleggen. Het is de bedoeling dat u aan het einde van de looptijd voldoende kapitaal heeft opgebouwd om de hypothecaire lening af te lossen.

 

 

Effectenhypotheek

Een hypotheekvorm die heel erg op de beleggingshypotheek lijkt is de effectenhypotheek. Bij de effectenhypotheek mag u echter zelf bepalen waar u in wilt beleggen. De effectenhypotheek is een stuk risicovoller en vereist een stuk meer verantwoordelijkheid van de beleggingshypotheek. Als u echter veel weet van beleggen, dan kunt u met de effectenhypotheek een hoger rendement halen dan bij de beleggingshypotheek.

 

 

Raadpleeg altijd een hypotheekadviseur

Het aanvragen van een hypotheek is een belangrijke gebeurtenis in uw leven. Aan een hypotheek zit u de komende dertig jaar vast. Het is dan ook belangrijk om u te verdiepen in de verschillende hypotheekvormen die u kunt aanvragen. Bedenk u daarbij ook dat er veel maatregelen vanuit de overheid worden genomen om aflossen te stimuleren en dat hypotheekvormen die lange tijd in trek waren dat nu niet meer hoeven te zijn.

 

Daarbij is het belangrijk dat u altijd in gesprek gaat met een onafhankelijke hypotheekadviseur. Deze is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen op het hypotheekterrein.