Omdat een woning en de bijbehorende hypothecaire geldlening een van de grootste transacties in een mensenleven is, worden over het algemeen strenge hypotheekregels opgesteld om een en ander in de juiste banen te leiden.

 

Zo worden er verschillende regels gesteld aan het inkomen van de aanvrager van de hypothecaire geldlening en de waarde van het onderpand.

 

Belangrijk om te weten is dat een hypotheekofferte pas zeker doorgaat wanneer u bij de notaris zit. Dat een hypotheekaanvraag ‘finaal akkoord’ is gegeven wil helaas nog niet zeggen dat de hypotheekstukken ook direct bij de notaris terecht komen.

 

Aan het begin van het traject van aankoop van een woning krijgt u onherroepelijk te maken met de koopovereenkomst van een woning. Deze koopovereenkomst wordt over het algemeen de voorlopige koopovereenkomst genoemd. Maar voorlopig, dat is deze in zijn geheel niet. Het enige onderdeel van de koopovereenkomst dat deze voorlopig maakt is het financieringsvoorbehoud.

 

Het financieringsvoorbehoud in een voorlopige koopovereenkomst van een woning wil zeggen dat u de kans krijgt tot een bepaald moment de hypotheekaanvraag bij een geldverstrekker goedgekeurd te krijgen. Wanneer dit - bewijsbaar - voor deze tijd niet lukt, mag u de koop zonder bijkomende kosten ontbinden. Wanneer de hypothecaire geldlening geen doorgang kan vinden nadat het financieringsvoorbehoud is verlopen ontstaat een ernstig probleem. U bent namelijk verplicht tot afname van de woning. Dat u de financiering niet rondkrijgt is bijzaak, maar totaal onbelangrijk. Dit is een situatie waar u absoluut niet in terecht wilt komen. U kunt samen met uw financieel adviseur toestemming aan de verkopende partij vragen het financieringsvoorbehoud uit te stellen, of, helaas, de koop te ontbinden.