Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten, kortweg AFM, is een instantie met als doel de bevordering van transparantie, deskundigheid en kwaliteit van dienstverlening op het gebied van sparen, lenen, hypotheken, beleggen, pensioenen en verzekeren. De Autoriteit Financiële Markten controleert ondernemingen die actief zijn op deze markt.

 

Alle ondernemingen actief in de financiële dienstverlening moeten zich verplicht inschrijven in het register van de Autoriteit Financiële Markten. Om opgenomen te worden in het register van de Autoriteit Financiële Markten moet de financieel dienstverlener aan een aantal vereisten voldoen.

 

Het register van de Autoriteit Financiële Markten is te raadplegen op de website van de AFM.

 

 

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs

De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs biedt hypotheekadviseurs de mogelijkheid een kwaliteitsdiploma te behalen en hiermee de theoretische deskundigheid aan te tonen. De financieel en hypotheekadviseur kan via de Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs het SEH diploma, ook wel Erkend Hypotheekadviseur diploma behalen. Op de website van de SEH kan uw adviseur opgezocht worden.

 

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is de volledige benaming van het Kifid. Het Kifid is een onpartijdige hulp bij financiële geschillen. Bij het Kifid kunnen klachten over financieel dienstverleners worden ingediend waarna een onafhankelijke commissie onder leiding van de ombudsman financiële zaken een onderzoek naar de bewuste financieel dienstverlener en/of het gegeven advies kan worden gestart. Financieel dienstverleners kunnen de uitspraken van het Kifid als bindend of niet verbindend aanvaarden.

 

Op de website van het Kifid staan alle deelnemende financieel advieskantoren ingeschreven.