Hoewel men bij beleggen vaak denkt dat hier een groot risico aan verbinden is hoeft dit niet per definitie waar te zijn. Beleggen kan men ook doen in spaarrekeningen, spaardeposito’s en obligatiefondsen. Deze drie beleggingsmogelijkheden kenmerken zich door een laag risico op verlies van de hoofdsom maar vallen toch onder de categorie beleggen.

 

 

De beleggingshypotheek

De beleggingshypotheek bestaat uit een aflossingsvrije hypothecaire geldlening met een verpande beleggingsverzekering. Deze beleggingsverzekering is een beleggingsrekening die uitsluitend belegd in huisfondsen van de verzekeraar. Daarnaast wordt er een deel van de inleg op de beleggingsverzekering gebruikt om het risico op overlijden af te dekken. Dit is de reden waarom het opgebouwde kapitaal in de eerste jaren vaak laag blijft.

 

 

De effectenhypotheek

Wanneer u zich niet wilt conformeren aan de huisfondsen van een verzekeraar of zelf bepaalde aandelen wilt kunnen uitkiezen, kunt u een effectenhypotheek overwegen. Bij de effectenhypotheek bent u zelf de baas over de beleggingsbeslissingen die u neemt. Wederom is de effectenrekening verpand aan de hypothecaire geldlening. Alleen wanneer het vermogen op de effectenrekening onder een bepaalde waarde dreigt te komen zal de geldverstrekker verzoeken extra bij te storten. Verder bent u volledig vrij in uw beleggingsstrategie.