Banken en andere geldverstrekkers zijn de afgelopen jaren strenger geworden bij de verstrekking van hypotheek- en ander kredietgeld. Mede door de aanhoudende druk vanuit de regering en overheid werden geldverstrekkers die buiten de regels traden fors beboet door de AFM. Dit zorgt ervoor dat er nog maar weinig 'rek' in de hypotheek- en kredietaanvraag zit.

 

Het financieringsvoorbehoud beschrijft de voorwaarden waar de aanvrager van de lening of hypotheek aan moet voldoen om in aanmerking voor de geldlening te komen. Alleen wanneer de geldverstrekker een 'finaal akkoord' afgeeft en de hypotheekstukken naar de notaris heeft gestuurd, kan men ervan uitgaan dat de hypotheekakte ook gaat passeren. Toch zijn er enkele mogelijkheden waarbij zelfs de notaris nog tot uitstel of zelfs afstel gemaand kan worden.

 

Het is daarom zaak de hypotheekstukken zo snel als mogelijk is bij de geldverstrekker in te leveren zodat een finaal oordeel gegeven kan worden.

 

De financieringsvoorbehouden in de hypotheekofferte zijn verschillend van het financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst. Het financieringsvoorbehoud in de koopovereenkomst spreekt over de fatale data. Dit is het moment waarop de koop ontbonden kan worden omdat de financiering niet geregeld kan worden.

 

Dit is een extreem belangrijke datum. Hier moet altijd rekening mee gehouden worden. Wanneer de datum van het financieringsvoorbehoud in de offerte is verstreken bent u contractueel verplicht tot afname van de woning. Dat is over het algemeen niet mogelijk uit eigen middelen, waarom is anders de hulp van een externe geldverstrekker ingeroepen?

 

Wanneer u niet kunt afnemen omdat de hypothecaire geldverstrekking geen doorgang vindt, en het financieringsvoorbehoud reeds is verlopen, bent u contractueel veroordeeld tot betaling van 10% van de koopprijs van de woning. Deze boete kan in sommige gevallen met behulp van een mediator gematigd worden. Dit is echter geen garantie.