De werkgeversverklaring moet door een en dezelfde persoon zijn ingevuld en ondertekend, met een en dezelfde pen en de verklaring moet worden voorzien van een firmastempel en dagtekening. De werkgeversverklaring is een document dat veel geldverstrekkers bij het aangaan van een hypotheek of een lening willen ontvangen zodat een extra zekerheid ontstaat dat de werknemer daadwerkelijk diegene is die hij zegt te zijn.

 

 

Hypotheek aanvragen

Een hypotheek aanvragen is een langdurig traject waarbij de geldverstrekker zo veel mogelijk zekerheid wil hebben dat de hypotheek zoals voorgeschreven wordt terugbetaald. Om deze zekerheid op voorhand te krijgen wordt onder andere naar het verleden van de aanvrager van de hypotheek gekeken. Ook is van belang wat de werkzame status van de aanvrager van de hypotheek is. Bij het aanvragen van een hypotheek worden een aantal zaken nagekeken.

 

Bij hypotheek aanvragen moet de aanvrager de volgende stukken bij de geldverstrekker aanleveren: kopie identiteitsbewijs, kopie salarisstrook, kopie bankafschrift, originele werkgeversverklaring, kopie koopcontract, origineel taxatierapport. In sommige gevallen wil de geldverstrekker meer en verdere informatie ontvangen.

 

 

Lening aanvragen

Steeds vaker vraagt een leninggever in geval van lening aanvragen om een werkgeversverklaring naast de standaard in te leveren documenten zoals het kopie paspoort, kopie salarisstrook en bankafschrift. Ook bij lening aanvragen is de werkgeversverklaring een extra zekerheid om te bekijken of alle informatie overeenkomt.

 

 

NHG model werkgeversverklaring

De Stichting Waarborgfonds Eigen woningen heeft een model werkgeversverklaring gemaakt zodat op basis hiervan alle gegevens met betrekking tot de aanvraag van een hypotheek onder NHG kan plaatsvinden. Meer informatie over het NHG model werkgeversverklaring is op de website van de NHG te bekijken.