Een gedwongen verkoop van de woning kan niet zomaar plaatsvinden. Aan een executieverkoop gaan verschillende stappen vooraf. Geen huis zal zomaar worden verkocht. Een hypotheek kan onder verschillende voorwaarden worden afgesloten. De klant kan kiezen voor bepaalde hypotheekvormen en voor de periode waarover de hypotheek wordt aangegaan. In de meeste gevallen wordt een hypotheek afgesloten voor een periode van dertig jaar. Binnen deze dertig jaar kan de klant zelf kiezen voor het aantal jaren dat de rentebetaling gelijk is. Dit noemt men de rente vast periode. Naast de keuze voor de rente vast periode, kan de klant een keuze maken voor de wijze waarop de hypothecaire geldlening gaat worden terugbetaald. Hierbij maakt men een onderscheid tussen terugbetalen tijdens de looptijd en terugbetalen aan het einde van de looptijd van een hypotheek.

 

 

Hypotheekrecht

Het hypotheekrecht kent het recht op parate executie. Omdat dit extra zekerheid biedt voor de geldverstrekker kan de kosten en winst berekening van een geldverstrekker op dit risico worden gebaseerd. Het hypotheekrecht is de basis voor hypothecaire kredietverlening en maakt het mogelijk een lening af te sluiten die tussen de vier en vijf maal het bruto jaarinkomen telt.

 

 

Hypotheekvormen

Wanneer een hypotheek wordt afgesloten kan men kiezen voor verschillende hypotheekvormen. De keuze van de hypotheekvorm is voornamelijk ingegeven door het fiscale voordeel dat bepaalde hypotheekvormen met zich meebrengen. Zo bestaat het verschil in aflossen tijdens de looptijd van een hypotheek en aflossen aan het einde van een hypotheek.

 

De hypotheekvormen waarbij tijdens de looptijd wordt afgelost hebben als kenmerk dat de hypothecaire geldlening maandelijks lager wordt waardoor het rentebestanddeel in de maandlast eveneens lager wordt. De hypotheekrente aftrek is een aftrekpost die alleen van toepassing is op de betaalde hypotheekrente en dus wordt het fiscaal voordeel bij de hypotheekvormen waarbij tijdens de looptijd wordt afgelost steeds kleiner.

 

De hypotheekvormen waarbij aan het einde van de looptijd wordt afgelost kenmerken zich door een volledige hypotheekrente aftrek tijdens de looptijd van de lening en een kapitaalopbouw naast de lening. De kapitaalopbouw kan gedaan worden in de vorm van een spaarrekening, beleggingsrekening of levensverzekering. De hypotheekadviseur kan meer tekst en uitleg geven over de voordelen en nadelen van deze hypotheekvormen en vormen van kapitaalopbouw.

 

 

Hypotheekrente

De hypotheekrente is gebaseerd op het risico dat de geldverstrekker of hypotheekbank loopt bij het uitlenen van het hypothecair krediet. De hypotheekrente kan gekozen worden voor verschillende periodes waarbij de rente op hetzelfde niveau staat. Dit noemt men de rente vast periode van de hypotheek. Over het algemeen is een korte rentevast periode van de rente goedkoper dan een lange rentevast periode.

 

 

Hypotheekadvies

Hypotheekadvies wordt gegeven door een erkend hypotheekadviseur. De erkend hypotheekadviseur is op de hoogte van verschillende hypotheekvormen, hypotheekvarianten, hypotheekrente en hypotheekvoorwaarden bij de verschillende geldverstrekkers. De hypotheekadviseur bekijkt met de klant welke hypotheek het beste bij de individuele situatie van de klant past. Op deze manier kan de hypotheekadviseur de klant helpen bij het maken van de beste keuze. Het hypotheekadvies kan bij de hypotheekadviseur op kantoor plaatsvinden maar ook bij de klant thuis.