De Euribor hypotheek lijkt vaak aantrekkelijk maar kent een aantal voordelen en nadelen. De Euribor hypotheek kent veelal een maandtarief of een drie maanden tarief. Beide tarieven zijn gebaseerd op de Euribor rente en wordt vastgesteld door een groot aantal Europese banken en enkele grote banken buiten Europa.

 

 

Euribor rente

De Euribor rente is een Europees interbancair rentetarief. Hiermee wordt bedoelt dat Europese banken elkaar tegen dit tarief leningen kunnen verstrekken. Deze leningen worden uitsluitend in Euro’s aangegaan en kunnen door een beperkt aantal banken worden verstrekt en afgenomen. Euribor is een afkorting van Euro Interbank Offered Rate. De Euribor rente kan dagelijks verschillen, de exacte hoogte van het tarief wordt gepubliceerd op de websites van Euribor en Reuters. Andere instellingen vernemen de rente informatie vanuit tweede of derde hand. De Euribor rente wordt gezien als een basistarief voor geldleningen. Bovenop dit basistarief worden kostenopslagen en commerciële opslagen geplaatst zodat het consumenten tarief ontstaat. De hoogte van de Euribor rente kan afhangen van de economische omstandigheden en de hoogte van de inflatie in de Eurozone.

 

 

Euribor hypotheek

Het kenmerk van een Euribor hypotheek is dat de rente maandelijks of driemaandelijks kan wijzigen. Dit zorgt er voor dat schommelingen in de hypotheekrente bij de Euribor hypotheek regelmatig kunnen optreden. In tijden van recessie waar de Centrale Banken druk uitoefenen om de inflatie en rentetarieven vooral laag te houden kan een Euribor rente op een hypotheek of geldlening zeer aantrekkelijk zijn. Wanneer echter de economische situatie het toelaat zal het tarief hoogstwaarschijnlijk oplopen. Dit kan ertoe bijdragen dat de hypotheekrente snel gaat stijgen, er wordt immers maandelijks vastgesteld hoe hoog de te betalen hypotheekrente gaat worden.

 

 

Variabele hypotheekrente

Een hypotheek waarbij de maandelijks te betalen rente gebaseerd is op het Euribor tarief noemt men in Nederland vaak een hypotheek met variabele rente. Variabele hypotheekrente betekent dat de hypotheekrente op korte termijn kan stijgen of kan dalen. Het tarief van de variabele hypotheekrente is gebaseerd op de Euribor rente verhoogd met enkele opslagen. Omdat de Euribor tarieven kunnen wijzigen, kan het te betalen rentetarief ook wijzigen.

 

 

Gevaar bij euribor en variabele hypotheekrente

Twee concrete gevaren liggen op de loer bij een Euribor of variabele hypotheekrente. Ten eerste kan de maandlast explosief stijgen. Zeker wanneer sprake is van een driemaands variabele hypotheekrente. Anderzijds bestaat de mogelijkheid dat door een tussentijdse wijziging in acceptatienormen of de wijziging in iemand persoonlijke situatie het oversluiten van de hypotheek bij een verhoging van de variabele rente niet mogelijk is. In dit laatste geval waarbij de hypotheek niet kan worden overgesloten kan een groot probleem ontstaan. Laat u dus terdege adviseren over de consequenties die het afsluiten van een hypotheek met variabele rente voor u kan betekenen.

 

 

Deskundig hypotheekadvies

Deskundig hypotheekadvies ook op het gebied van hypotheken met een variabele rente kunt u inwinnen bij een deskundig en ervaren hypotheekadviseur. De deskundig hypotheekadviseur zal u niet naar de mond praten maar wijzen op de mogelijke gevaren van een variabele hypotheekrente. Let op dat geld lenen geld kost en dat aan de hypotheek met variabele rente een groot aantal risico’s kleven.