Bij de leven hypotheek zijn de fiscale faciliteiten in box 1, waar werk en woning besproken wordt, maximaal te benutten. De leven hypotheek wordt zo genoemd omdat er naast een aflossingsvrije lening een levensverzekering gekoppeld is die op termijn zal zorgen voor een kapitaalopbouw. Deze levensverzekering is meestal een gemengde verzekering wat betekent dat naast kapitaalopbouw ook het risico tegen overlijden is afgedekt. De maandlast die van toepassing is op de levenhypotheek bestaat uit fiscaal aftrekbare rente en premie voor de levensverzekering. De premie voor de levensverzekering bestaat uit een spaardeel en een risicodeel. De premie voor een levensverzekering is niet aftrekbaar maar in sommige gevallen kan de waarde in de polis belastingvrij zijn. De exacte feiten en omstandigheden hierover kan de hypotheekadviseur uitleggen.

 

Omdat de leven hypotheek een beleggingsrisico met zich meebrengt is op voorhand niet exact te zeggen wat het uit te keren bedrag aan het einde van de looptijd gaat worden. De leven hypotheek kent een beleggingsprofiel wat de klant vooraf moet invullen. Aan de hand van dit beleggingsprofiel wordt gekeken wat het risico is dat de klant wil en kan lopen zodat fluctuaties in de waarde van de beleggingen positief en negatief beïnvloed kunnen worden.

 

Een leven hypotheek kan bij de meeste geldverstrekkers worden afgesloten. Het grote voordeel van een hypotheek afsluiten bij de tussenpersoon is dat de tussenpersoon zowel op het gebied van geldverstrekkers als verzekeraars productsoorten, productvormen en productvoorwaarden met elkaar kan vergelijken. Dit zorgt er voor dat veelal een goede verzekering met perfecte dekking in verhouding tot de maandelijkse premie kan worden afgesloten. Voor meer informatie over de leven hypotheek of het afsluiten van een leven hypotheek kunt u contact opnemen met een deskundig financieel adviseur.