Over het algemeen kent de hypotheekofferte een geldigheid van 14 dagen. Dit wil zeggen dat binnen deze 14 dagen de offerte moet zijn geaccepteerd en alle stukken bij de geldverstrekker binnen moeten zijn. Is dit om een onverklaarbare reden niet gelukt, dan vervalt de hypotheekofferte en zal een nieuwe offerte moeten worden aangevraagd.

 

 

De voorwaardelijke hypotheekofferte

In iedere hypotheekofferte wordt de klant gevraagd een aantal documenten te overleggen. Deze documenten dienen bewijs te leveren voor de draagkracht van de consument, zijn betalingsverleden en de waarde van de woning. Ook dient vanzelfsprekend een keuze gemaakt te worden voor een notaris waar de hypotheek kan passeren. De hypotheekofferte wordt compleet gemaakt door een kopie van de (door beide partijen getekende) koopovereenkomst te overleggen.

 

 

Finaal akkoord

Wanneer binnen de termijn alle stukken door de geldverstrekker zijn ontvangen zal de offerte nogmaals worden bekeken. De ingestuurde stukken worden nader bestudeert en wanneer de stukken overeenkomen met de gegevens die gebruikt zijn bij de aanvraag van de offerte, kan de geldverstrekker 'finaal akkoord' afgeven. Dit wil zeggen dat de hypotheekstukken worden opgemaakt en worden verstuurd aan de notaris.

 

De notaris ontvangt instructies van de geldverstrekker om de laatste gegevens te doorlopen en te bekijken of alles 'klopt'. Wanneer dit het geval is kunnen de akten passeren. Eerst zal de leveringsakte worden ingeschreven en daarna de hypotheekakte. U dient dan ook tweemaal kosten te betalen bij de notaris.