Met de hypotheekadviseur voert u een hypotheekgesprek

Wanneer u een woning koopt dan is krijgt u te maken met hypotheken. De persoon waar u als eerst mee te maken krijgt is de hypotheekadviseur. In een hypotheekgesprek met deze adviseur wordt uw financiële situatie bekeken. Daarnaast wordt er gekeken naar wat u maximaal wilt uitgeven. Misschien wilt u namelijk nog even vaak op vakantie of een avondje uit eten kunnen.

 

Met de hypotheekadviseur wordt ook besproken of er sprake is van een partner (samenwonen) en hoe het partnerschap geregeld is. Is er een huwelijk of een samenlevingscontract? Ook wordt er gekeken naar verplichte verzekeringen die bij bepaalde hypotheekvormen komen kijken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid of overlijden? Heeft u misschien kinderen die dan de restschuld moeten dragen? Allemaal zaken die met de hypotheekadviseur uitvoerig besproken moeten worden.

 

 

De hypotheekadviseur stelt een hypotheekprofiel op

Wanneer de hypotheekadviseur een duidelijk beeld heeft van uw situatie wordt er een hypotheekprofiel opgesteld. De hypotheekadviseur is bij wet verplicht om dit profiel te maken. Op basis van het hypotheekprofiel wordt er een lijst samengesteld van mogelijke hypotheekaanbieders samen met de voorwaarden die zij aan de verschillende hypotheekvormen stellen. Wanneer een specifieke aanbieding u aanspreekt dan kunt u samen met de hypotheekadviseur een offerte bij de hypotheekaanbieder aanvragen. Dit heet een hypotheekofferte.

 

 

De hypotheekadviseur vraagt een hypotheekofferte aan

De hypotheekverstrekker zal op de aanvraag reageren en stuurt een hypotheekofferte op. Dit is een tijdelijke aanbieding die de hypotheekverstrekker aan u kan doen. De hypotheekofferte kan tien dagen geldig zijn, maar ook drie maanden. Dit is afhankelijk van de hypotheekverstrekker. Doordat de geldigheidsduur van de hypotheekofferte zo kort kan zijn stuurt de hypotheekadviseur erop aan dat u van te voren alle benodigde bewijsstukken bij de hand heeft. Het kan anders wel eens zijn dat u de hypotheekofferte niet op tijd ondertekend hebt en dat is ongeldig. Dit heeft te maken met wisselingen in de rentetarieven.

 

 

De hypotheekadviseur moet ieder jaar terug de schoolbanken in

De hypotheekadviseur moet steeds opnieuw een examen afleggen. Dit omdat de financiële markten aan verandering onderhevig zijn. Ieder jaar komen er nieuwe hypotheekconstructies bij en ieder jaar zijn er veranderingen in het belastingstelsel. Een voorbeeld daarvan is de mogelijke afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Wanneer een hypotheekadviseur over deze ontwikkelingen onvoldoende op de hoogte zou zijn, dan zou hij geen goed hypotheekadvies kunnen geven.