Bij de (bank)spaarhypotheek blijft de hypothecaire geldlening gedurende een periode van 30 jaar volledig. Er wordt tussentijds niet afgelost. Daarentegen wordt er maandelijks premie betaald voor een gekoppelde (spaar) rekening. Het vermogen dat wordt opgebouwd op deze spaarrekening wordt aan het einde van de looptijd gebruikt om de hypothecaire geldlening (deels) af te lossen.

 

De (bank)spaarhypotheek is een aparte hypotheekvorm. De rente die moet worden betaald voor de geldlening is namelijk gelijkgesteld aan de rente die men ontvangt op het spaardeel van de spaarhypotheek. Over het algemeen geldt dat een lange rentevast periode een relatief hoge hypotheekrente met zich meebrengt. In het geval van de spaarhypotheek is dit erg waardevol.

 

De hoge te betalen rente voor het leningdeel in de hypotheek is namelijk aftrekbaar conform de Wet IB 2001. Dit noemt men ook wel de hypotheekrente aftrek. De bruto te betalen rente wordt hiermee aantrekkelijker.

 

De hoge te betalen rente is gekoppeld aan de te ontvangen rente op de (bank)spaarrekening die op haar beurt weer gekoppeld is aan de aflossing van de geldlening aan het einde van de hypotheekperiode.

 

Er is echter nog een zeer groot voordeel aan de spaarhypotheek. Dit voordeel is overigens ook van toepassing op de levenhypotheek en de beleggingshypotheek, maar dat terzijde. Onder bepaalde (strenge) voorwaarden kan de (bank)spaarhypotheek kwalificeren als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Wanneer dit het geval is, kan de waardeaangroei grotendeels - soms zelfs volledig - aflossingsvrij blijven.

 

Het bovenstaande maakt de situatie vreemd waarbij consumenten opteren voor een rentevast periode korter dan 30 jaar. Nog vreemder is dat er maar weinig consumenten kiezen voor een (bank)spaarhypotheek met een rentevast periode van 30 jaar. Wanneer men namelijk kiest voor een kortere rentevast periode en men bijvoorbeeld na 10 jaar wenst over te stappen naar een andere geldverstrekker kan de spaarhypotheek onder dezelfde voorwaarden niet worden voortgezet.

 

Het is en blijft een vreemde situatie. En waar het mis gaat mag Joost weten.