Een werkgeversverklaring is een geschreven verklaring die de werkgever met één en dezelfde pen invult, dateert, stempelt en ondertekent en meegeeft aan de werknemer wanneer deze de verklaring nodig ter complettering van de inkomensbescheiden.

 

Banken en andere geldverstrekkers willen bij het verstrekken van een hypotheek of andere vorm van financiering zeker weten dat de toekomstige geldnemer voldoende inkomen heeft om de maandelijkse rentelast en uiteindelijk de totale aflossen te voldoen.

 

De gegevens die de bank of financieringsmaatschappij nodig heeft voor het bepalen of de potentiële klant kredietwaardig genoeg is hebben onder andere betrekking op het kredietverleden, de huidige leenstatus en de werk- en inkomensgegevens.

 

Deze werk- en inkomensgegevens moeten worden bevestigd aan de hand van een arbeidsovereenkomst, een (en in steeds vaker voorkomende gevallen twee opvolgende) loonstroken, een (of twee) bankafschriften waar de loonbijschrijving kan worden gecontroleerd én de werkgeversverklaring waarin de werkgever verklaart dat de werknemer in dienst, vanaf welke datum, onder welke voorwaarden en tegen welk salaris.

 

Het invullen van de werkgeversverklaring gaat niet altijd zonder slag of stoot. Het komt zeer veelvuldig voor dat de werkgeversverklaring foutief wordt ingevuld. Laat dus de tekenbevoegde de invulinstructie die de financieel adviseur meegeeft nauwlettend opvolgen. Gebruik geen eigen werkgeversverklaring maar hanteer het door de NHG gemaakte model werkgeversverklaring. Dit model wordt door iedere geldverstrekker - tenzij anders vermeld - geaccepteerd.