Het Bureau Krediet Registratie houdt voor alle geldverstrekkers in Nederland een register bij waarin leningen, kredieten, achterstanden en soms ook abonnementen worden gepubliceerd. Deze gegevens zijn gekoppeld aan de natuurlijk persoon die het product heeft afgesloten. Alle Nederlandse geldverstrekkers hebben toegang tot dit systeem en kunnen daarmee een aantal gegevens uit het BKR systeem opvragen. Zo kan de geldverstrekker bepalen welk risico aan de aanvraag is verbonden.

 

Over het algemeen wil de geldverstrekker voorkomen dat de consument in een problematische schuldsituatie terecht komt. Overcreditering is een van de grootste boosdoeners bij deze problematische schulden.

 

Het bovenstaande maakt het voor consumenten lastig een BKR hypotheek af te sluiten. Bij deze hypotheekvorm is de schuldpositie van de aanvrager van de hypotheek risicovol. Dit risico komt naar voren uit de codering die in het BKR register is opgenomen. Wanneer sprake is, of is geweest, van een achterstand op leningen, kredieten of zelfs abonnementen, is de kans groot dat de lening of hypotheek aanvraag zal worden afgewezen.

 

In het verleden waren een aantal partijen op de Nederlandse markt actief die zich richtten op hypotheken voor consumenten met een risicovol beroep, maar ook voor consumenten met een 'dubieus' betalingsverleden. Deze grote groep consumenten kon voor een relatief korte periode, toch een hypotheek afsluiten. Hierbij werden met name de rentelasten verhoogd met een extra risico opslag. Ter compensatie van deze risico opslag werd de hypotheek volledig aflossingsvrij aangeboden.

 

Het voorbeeld wat hierboven wordt gegeven heeft volgens velen aan de wieg gestaan van de huidige krediet- en vastgoedcrisis. Daarnaast is het tegenwoordig niet meer mogelijk de hypotheek op basis van volledig aflossingsvrij af te sluiten. Steeds meer stemmen gaan zelfs op om een volledige aflossing van de hypotheek verplicht te stellen.