Een bankgarantie toont aan dat u kredietwaardig bent en voornemens bent een bepaalde aankoop te doen. Bankgaranties worden in het zakenleven vaker gebruikt. In de particuliere sfeer is de bankgarantie vooral bekend door het gebruik bij de aan- en verkoop van vastgoed.

 

De bankgarantie toont zoals gezegd aan dat de koper serieus is om de aankoop van de woning door te zetten. De bankgarantie wordt pas verstrekt wanneer de geldverstrekker de gehele kredietaanvraag heeft doorlopen en de daadwerkelijke kredietverstrekking slechts een formaliteit is.

 

Hoewel de bankgarantie gekoppeld is aan de kredietverstrekking hoeft deze niet direct door de geldverstrekker zelf te worden gesteld. Een bankgarantie kan ook bij een garantie instelling worden afgesloten. Op het moment dat dit gebeurd, dient het volledig hypotheekdossier in het bezit van de garantie instelling te zijn en dient zij zowel contact met de geldverstrekker te onderhouden, als zelf inzage in het dossier te hebben.

 

De kosten van de bankgarantie worden doorberekend aan de aanvrager. Deze kosten bedragen meestal enkele procenten van het garantie bedrag. In vastgoedtransacties wordt meestal overeengekomen dat 10 tot 20% als bankgarantie zeker wordt gesteld.

 

Problemen kunnen ontstaan wanneer de garantie weliswaar gesteld is, maar de geldverstrekking geen doorgang kan vinden. De bankgarantie wordt op dat moment geclaimd door de verkopende partij en de garantie instelling krijgt hiermee een vordering op de aanvrager. Niet echt een rooskleurige situatie. Het is een probleem waarmee in de huidige kredietcrisis zeker rekening mee gehouden moet worden.

 

Een bankgarantie geeft de verkopende partij zekerheid. Zekerheid dat de koper serieus is en overweegt over te gaan tot aanschaf van de woning. Aan de andere kant zal de verkoper wanneer de bankgarantie gesteld is, geen onderhandelingen met andere partijen ondernemen.