Allereerst bestaat een hypotheek uit enkele onderdelen. Zo is er de lening zelf. De verzekering in geval van overlijden, ook wel de risicoverzekering genoemd, en de methode van aflossen. Deze drie onderdelen maken vrijwel altijd de totale hypotheek. Afzonderlijk zijn deze drie onderdelen verantwoordelijk voor een deel van de maandelijkse kosten.

 

 

Hypothecaire geldlening

De hypothecaire geldlening wordt in het dagelijks spraakgebruik ook wel hypotheek genoemd. Deze geldlening heeft de woning als onderpand en is daarom voor de geldverstrekker een minder risico dan wanneer er sprake zou zijn van een lening zonder onderpand.

 

De hypothecaire geldlening kan op verschillende manieren worden afgesloten waarbij men spreekt van hypotheeksoorten of hypotheekvormen. De hypothecaire geldlening kan direct tijdens de looptijd worden afgelost, waarbij de lening iedere maandtermijn dus lager wordt. Ook kan men, door optimaal gebruik te maken van de hypotheekrente aftrek (waarbij de rente voor het deel van de lening dat is gebruikt voor de aankoop, verwerving of verbetering van de eigen woning in mindering gebracht kan worden op de betaalde inkomstenbelasting) pas aan het einde van de looptijd van de lening aflossen. Door het ter discussie staan van de aftrek voor deze hypotheekrente zullen op termijn deze hypothecaire geldleningen minder gebruikt gaan worden.

 

 

Overlijdensrisicoverzekering

De overlijdensrisicoverzekering dekt het risico dat de bank loopt door overlijden van de geldnemer. In de meeste gevallen wordt het risico boven de executiewaarde afgedekt. Echter, door de duikvlucht die de waarde van vastgoed momenteel neemt, kunnen geldverstrekkers ook meer dekking wensen.

 

 

Terugbetaling van de lening

Het terugbetalen van de lening kan op verschillende manieren. Dat er moet worden terugbetaald staat buiten kijf. Het terugbetalen kan tijdens de looptijd van de lening of aan het einde van de looptijd. Terugbetalen aan het einde van de looptijd is over het algemeen goedkoper omdat er sprake is van hypotheekrente aftrek tijdens de looptijd en een ingecalculeerd spaarplan kan resulteren in samengestelde interest op de maandelijks gereserveerde aflossingsbedragen.

 

 

De voordelige hypotheek

De meest voordelige hypotheek bestaat uit de drie voordeligste componenten in de noodzakelijke onderdelen van een hypotheek. Bij een tussenpersoon maakt u kans op het verkrijgen van deze drie voordelige en goedkope componenten.