De opmars van de ZZP'er in de afgelopen jaren heeft geresulteerd in een totaal nieuwe doelgroep. Financiële instellingen laten zien achter de feiten aan te lopen want hoewel er verzekeringen in overvloed zijn voor de ZZP'er zijn er nog maar weinig andere financiële producten. Financiële producten zoals consumptieve kredieten voor de ZZP'er of de ZZP hypotheek. Dit maakt het lastig voor deze steeds groter wordende groep ondernemers om volwaardig onderdeel van de maatschappij te zijn en te blijven.

 

Eigenlijk is deze situatie vreemd. Zeker wanneer we kijken naar de grote aantallen ondernemers die kiezen voor een bestaan als ZZP'er. Deze groep ondernemers past niet tussen de werknemers, er is immers geen sprake van een dienstverband en dus is het onmogelijk werkgeversverklaringen, loonstroken en werknemersbijdragen aan te tonen. Aan de andere kant is de ondernemershypotheek ook niet altijd van toepassing op het bestaan van de ZZP'er. Hiervoor zijn immers jaarstukken nodig van de afgelopen drie jaren.

 

 

Wat kan de ZZP'er doen om toch een hypotheek af te sluiten?

Geldverstrekkers denken altij risicomijdend. Dat is in de huidige economische tijden alleen maar sterker geworden. Het is dus van belang dat u als ZZP'er met de geldverstrekker meedenkt en het risico in uw onderneming verkleind. Dit is niet alleen voor geldverstrekkers interessant, ook uzelf zult hiervan de vruchten plukken.

 

Risicomijdend ondernemersgedrag kan betrekking hebben op verschillende zaken. Allereerst is het van belang dat het verdienmodel bestaat uit onderdelen die direct inkomen opleveren én onderdelen die doorlopend inkomen opleveren. Met name dit doorlopend inkomen kan voor geldverstrekkers de continuiteit van de onderneming aantonen. Een ander risico is de juridische status van de onderneming. Veel ZZP'ers starten een eenmanszaak. Dit levensgrote risico wordt eigenlijk aan alle kanten aan de kant geschoven; men denkt er gewoonweg niet aan dat zakelijk en prive vermogen binnen de eenmanszaak gelijk is.

 

 

Welke geldverstrekkers staan welwillend tegenover ondernemers?

Grote hypotheekbanken zoals ABN AMRO, ING en Rabobank zijn vaak bereid uit spreidingsoogpunt de hypotheekportefeuille uit te breiden met ondernemers- en zelfs ZZP hypotheken. Er zijn echter ook kleinere partijen zoals Hypotrust die regelmatig met ZZP'ers in gesprek willen. De overige geldverstrekkers hebben eigenlijk geen direct product voor ondernemers en bieden daarmee een werknemersproduct aan een ondernemer. Met alle potentiële risico's vandien.