Het afsluiten van een hypotheek gaat gepaard met de aankoop van een nieuwe woning. Voor de aankoop van deze nieuwe woning is het noodzakelijk een koopovereenkomst te ondertekenen. In deze koopovereenkomst is opgenomen dat de hypothecaire geldlening voor een bepaalde datum moet zijn goedgekeurd. Is dit op de in de koopovereenkomst vastgestelde datum nog niet het geval, dan kan men ervoor kiezen de koopovereenkomst kosteloos te laten ontbinden.

 

Bij het oversluiten van een hypotheek zijn andere zaken van belang. Er is immers geen sprake van een uiterste datum waarop de hypotheek moet zijn overgesloten. De woning is immers al van de klant en het enige obstakel is de overname van de huidige hypotheek. Deze overname kan gepaard gaan met een boete in verband met de contractbreuk die gepleegd wordt wanneer men weggaat bij de huidige geldverstrekker. Het is daarom verstandig direct wanneer duidelijk is dat men de hypothecaire geldlening wil oversluiten de ‘pro forma boeterente berekening’ op te vragen.

 

Omdat de voorwaarden zowel bij afsluiten als bij oversluiten van elkaar verschillen en dit ook nog eens persoonsgebonden kan zijn is het verstandig de deskundige hulp in te roepen van de erkend hypotheekadviseur. Deze financieel adviseur kan werkzaam zijn bij een tussenpersoon of bij de geldverstrekker. Aan de hand van een duidelijk en vooropgezet stappenplan kan men samen met de adviseur bepalen wat de beste oplossing in de gegeven situatie is.

 

Neem de tijd bij het afsluiten van een hypotheek. De materie is complex en u krijgt over het algemeen maar één kans om de aanvraag te doen. Eenmaal afgesloten is de hypotheek niet zonder (hoge) kosten terug te draaien.