De maandlasten bestaan uit twee delen: het aflossingsdeel en het rentedeel. De aflossing vindt bij de lineaire hypotheek gelijkmatig plaats. U lost bij de lineaire hypotheek dus iedere maand even veel af. De hoofdsom neemt af naarmate er steeds meer is afgelost, waardoor de rente die betaald moet worden ook afneemt. De totale maandlasten nemen bij de lineaire hypotheek uiteindelijk steeds meer af, omdat het rentedeel daalt.

 

Rentestijgingen hebben op de lineaire hypotheek minder impact aan het einde van de doorlooptijd. De restschuld is immers een stuk minder geworden en zo zullen de totale maandlasten toch nooit meer worden dan ze in het begin waren. Omdat men met de lineaire hypotheek echter steeds minder rente kan aftrekken via de hypotheekrenteaftrek is deze hypotheekvorm niet voor iedereen even gunstig.

 

De lineaire hypotheek kan worden gezien als de goedkoopste hypotheek wanneer we de totale kosten van de hypotheek bekijken. Dat wil dus zeggen de optelsom van alle betalingen van aflossing en rente gedurende de hele doorlooptijd. Dit moet echter niet verward worden met de laagste maandelijkse lasten.

 

Voordelen van de lineaire hypotheek

 

  • De hypotheekschuld neemt snel af
  • De maandlasten dalen
  • Wanneer de totale kosten worden bekeken: goedkope hypotheek

 

Nadelen van de lineaire hypotheek

 

  • Steeds minder hypotheekrenteaftrek
  • Hoge maandlasten in het begin