De keuze voor de juiste hypotheek is een lastige zaak. De veel verschillende (en vaak onduidelijke) producten lijken allemaal op elkaar. Dat maakt het maken van de juiste keuze tot een lastige zaak.

 

Niet alleen op productinhoud, maar ook bij het bepalen van de renteconstructie bestaan verschillende mogelijkheden. De keuze tussen de één maands variabele rente en een vaste rente kan van invloed zijn op de verre toekomst.

 

Een vaste hypotheekrente biedt zekerheid. Iedere maand is het brutobedrag dat u moet betalen gelijk. De hypotheekrenteaftrek zorgt ervoor dat u maandelijks een stukje van deze rente terugkrijgt. Raakt u werkloos of werkt u even niet, en betaalt u hierdoor geen inkomstenbelasting meer, dan vervalt het recht op hypotheekrente aftrek. Een zwaarwegend punt om rekening mee te houden. Zeker met in het achterhoofd dat politiek Den Haag overweegt de hypotheekrente aftrek af te schaffen.

 

Variabele rente is een lening of een hypotheek met een contract dat een looptijd heeft van telkens een maand. Na deze maand kan het contract stilzwijgend worden voortgezet, worden gewijzigd of zelfs worden opgezegd. Beide partijen hebben hier een groot voordeel. De klant betaalt geen 'boeterente' omdat hij tussentijds een andere geldverstrekker of hypotheekvorm kiest en de hypotheekbank kan klanten die hij eigenlijk liever kwijt dan rijk is (omdat ze altijd te laat betalen, fraude plegen of andere negativiteit met zich meebrengen) direct de deur wijzen zonder dat deze hier ook maar iets tegen kan doen. Geen juridische procedures of andere ingewikkelde zaken; het contract is gewoonweg afgelopen.

 

Dat klinkt heftig. Is het ook. En dat realiseren maar weinig consumenten zich. Aan de andere kant. Wanneer je je gewoon netjes aan je verplichtingen houdt, is er niets aan de hand.

 

Het grote voordeel van een variabele rente, die ook wel Euriborhypotheek of hypotheek met variabele rente wordt genoemd, boven een hypotheek met een vaste rente is de extreem lage hypotheekrente. Deze rente is zo laag omdat deze gebaseerd is op het Europese Euribor rentetarief. Dit tarief is een interbancair leentarief wat het sentiment in de markt aangeeft.