Euriborrente is een term die gebruikt wordt om het Euro Interbank Offered Rare aan te duiden. De Euriborrente is een rentetarief waartegen grote (en kredietwaardige) Europese banken geld aan elkaar kunnen uitlenen. Deze Euriborleningen hebben als kenmerk dat de looptijd zeer kort is. Het tarief van de Euriborrente wordt dagelijks om 11 uur bekendgemaakt en is o.a. in de landelijke media te raadplegen.

 

De Euribortarieven bestaan uit een verzameling van 15 verschillende rentetarieven. Deze tarieven hebben een maximale looptijd van 12 maanden. De minimale looptijd van de Euriborrente is 1 maand en dan wordt deze het Eonia tarief genoemd.

 

De Euribortarieven worden bepaalt aan de hand van verschillende factoren. Zo is het sentiment op de Europese economische markt een van de bepalende factoren. Daarnaast heeft de ECB een leidende rol gecombineerd met de inflatie.

 

De reden dat de Euriborrente ook wel variabele rente wordt genoemd is zowel gelegen in het feit dat deze renteconstructie gericht is op de zeer korte looptijd en daarnaast indien zij wordt gebruikt als maatstaf van consumptieve leningen en hypotheken als variabele rente wordt aangeboden.