De maximale leencapaciteit bij een hypotheek is afhankelijk van een aantal factoren. Het berekenen van het maximale hypotheekbedrag kan door het bruto jaarinkomen en de executiewaarde van de woning als basis te gebruiken. Bij het berekenen van het maximale hypotheekbedrag vermenigvuldigt men het bruto jaarinkomen inclusief alle vaste toeslagen met een vermenigvuldigingsfactor van 4,5. Het bedrag dat hieruit komt mag nooit meer bedragen dan 125% van de executiewaarde van de aangekochte woning. Wanneer op basis van deze criteria het benodigde hypotheekbedrag past, kan overgegaan worden tot hypotheekverstrekking.

 

 

Maximum hypotheek berekenen

De exacte berekening van de maximum hypotheek is gebaseerd op de actuele rentestanden en de voorwaarden die de bank of geldverstrekker hanteert. Deskundig financieel advies is dus noodzakelijk om het exacte leenbedrag te kunnen berekenen. De maximum hypotheek is zonder exacte gegevens slechts bij benadering te bepalen.

 

 

NHG hypotheek berekenen

Wanneer men kiest voor de financiering onder Nationale Hypotheek Garantie is de berekeningsmethodiek vastgesteld. Ook bij het berekenen van de NHG hypotheek moet men rekening houden met scherpe eisen op het gebied van bruto jaarinkomen en de executiewaarde van de woning. Uitgangspunt bij een hypotheek onder Nationale Hypotheek Garantie is dat de hypothecaire geldlening veilig en verantwoord is. De berekening van de maximale NHG hypotheek is gebaseerd op een toetsrente. Deze toetsrente kan afwijken van de werkelijke hypotheekrente.

 

 

Hypotheekadvies

Wanneer u wilt weten wat de maximum hypotheek is die u kunt afsluiten kunt u deskundig hypotheekadvies inwinnen bij een hypotheekadviseur. De hypotheekadviseur kan op basis van de hypotheek advies software berekenen wat de maximale hypotheek is die bij een willekeurige geldverstrekker te verkrijgen is. De hypotheekadviseur kan ook advies geven op het gebied van de bijproducten die naast de hypotheek kunnen worden afgesloten. In sommige gevallen zijn deze bijproducten verplicht. In andere gevallen kan men ervoor kiezen bepaalde risico’s af te dekken. Een uitgebreide risicoanalyse kan uw hypotheekadviseur met u doornemen.