Hypotheek aflossen

Het aflossen van een hypotheek kan gedaan worden wanneer bijvoorbeeld aan het einde van de looptijd van de hypothecaire geldlening voldoende kapitaal is opgebouwd om de hypotheek af te lossen. Ook kan de consument de keuze maken voor het aflossen van de hypotheek tijdens de looptijd. Het voordeel van het aflossen van de hypotheek heeft betrekking op het verdwijnen van de hypotheekschuld waarmee de maandelijkse kosten voor de woning sterk kunnen afnemen.

 

Het aflossen van de hypotheek kan op meerdere manieren. Wanneer men tijdens de looptijd aflost neemt het voordeel van de hypotheekrente aftrek met iedere aflossingstermijn af. De hypotheekrente aftrek wordt namelijk berekend over de openstaande hypotheekschuld. Het aflossen van de hypotheekschuld met opgebouwd kapitaal aan het einde van de looptijd is vaak een verplichting van de geldverstrekker. Omdat veel hypotheken zijn opgebouwd uit een verplicht, eventueel op termijn, af te lossen hypotheekdeel en een aflossingsvrij deel bestaat de kans dat aan het eind van de looptijd een restschuld ontstaat. Deze restschuld kan men aan het einde van de looptijd aflossen uit eigen middelen, maar men kan ook proberen de restschuld over te sluiten naar een andere geldverstrekker. Het is een groot misverstand dat overwaarde op een woning altijd kan worden opgenomen. Om die reden kan het aanhouden van een deel van de hypotheek een optie zijn.

 

 

Hypotheek aflossen verstandig

Het aflossen van de hypotheek kan verstandig zijn wanneer u zo weinig mogelijk uitstaande leningen wilt hebben, wanneer u geen recht heeft op hypotheekrente aftrek of wanneer u een gebrekkige pensioenregeling heeft. Het aflossen van een hypotheek kan verstandig zijn wanneer u over voldoende financiële middelen beschikt en deze middelen eigenlijk niet direct nodig heeft.

 

 

Overwaarde

Het opnemen van overwaarde uit uw eigen woning heeft zowel fiscale als financiële consequenties. Wanneer u besluit eerst de hypotheek uit eigen middelen af te lossen vervalt het recht op hypotheekrente aftrek, er is immers geen sprake meer van een hypothecaire geldlening gebruikt voor de aankoop of verbetering van de eigen woning. Wanneer u na verloop van tijd de hypotheek voor consumptieve doeleinden weer wilt opnemen, zal de nieuwe hypothecaire geldlening worden ondergebracht in box 3 en is de rente hierover niet meer fiscaal aftrekbaar.

 

Voor het aanvragen van een hypothecaire geldlening moet zowel de aanvrager als het onderpand uitvoerig worden getoetst. Bij deze toetsing is vooral het inkomen en de fiscale status van de aanvrager van belang. Een box 3 hypothecaire geldlening vraagt andere inkomensvereisten dan een box 1 hypothecaire geldlening. Daarnaast is het uitermate belangrijk dat de hypothecaire geldlening past binnen het bestedingspatroon van de aanvrager. Zo kan een situatie ontstaan waarin het inkomen van de aanvrager gecombineerd met de fiscale status ervoor zorgen dat een hypothecaire geldlening zowel in box 1 als in box 3 wordt afgewezen.

 

Let op: geld lenen kost geld en het inlossen van een hypotheek kan een aantal consequenties hebben. Laat u dus terdege voorlichten voordat u besluit de hypotheek in te lossen. In een aantal gevallen kan, vooral wanneer de hypotheekrente aftrek in tact blijft, het aanhouden van spaargeld naast de volledig uitstaande hypothecaire geldlening een financieel en fiscaal voordeel opleveren.