De tophypotheek is in betere tijden bij veel huizenkopers erg in trek geweest. Het adagium is lang geweest dat men maximaal wilde lenen. Het maximum leenbedrag werd door veel verschillende huizenkijkers gebruikt om te zoeken in het deel van de markt waarvoor zij in aanmerking kwamen.

 

Een tophypotheek is een berekeningsmethodiek bij hypotheekverstrekking waarbij gekeken wordt naar de maximale verstrekking op basis van het inkomen van de klant, gecombineerd met de maximale verstrekking op basis van de (executie)waarde van het onderpand.

 

Teneinde de maandlasten behorend bij de tophypotheek draaglijk te houden hebben veel consumenten gekozen voor het afsluiten van een tophypotheek met variabele rente. Omdat het kenmerk van de variabele rente is dat deze maandelijks kan wijzigen, wordt het lastig een maandelijkse budgetberekening te maken. De houder van de tophypotheek met variabele rente weet immers niet wat de maandlast een maand later gaat worden.

 

Een ander levensgroot nadeel van de tophypotheek met variabele rente is dat de hypotheeknormen veranderlijk zijn. Dat wil zeggen dat in het slechtste geval de hypotheek niet is over te sluiten naar een andere geldverstrekker omdat u met uw inkomen en de waarde van het onderpand niet meer voldoet aan de aangescherpte eisen van de nieuwe hypotheekverstrekker. Dit probleem is veelvuldig aan de orde gekomen bij klanten van de gevallen DSB bank.