Bij het netto besteedbaar inkomen wordt er gekeken naar de inkomsten en (vaste) uitgaven die iemand maandelijks heeft. Dit netto besteedbaar inkomen wordt dan als maatstaf gebruikt om te zien of iemand kapitaalkrachtig genoeg is om een lening of hypotheek te kunnen betalen. De studieschuld maakt natuurlijk wel deel uit van de berekening van het netto besteedbaar inkomen. Dit komt ook duidelijk naar voren in de rekeningafschriften van de bank die overlegd moeten worden aan een geldverstrekker.

 

De vraag hoe om te gaan met een studieschuld wanneer u een hypotheek wilt afsluiten is lastig. U wilt immers geen onwaarheden vertellen. Het is daarom verstandiger, zeker gezien het extreem lage rentepercentage dat over een studieschuld wordt berekend, eerst alle andere (te dure) leningen af te lossen alvorens de beurt is aan de studieschuld. Commerciële leningen hebben namelijk een veel hoger rentepercentage dan de studieschuld en zodoende heeft het aflossen van de commerciële lening eerder invloed op het netto besteedbaar inkomen dan het aflossen van de studieschuld dat heeft.

 

Omdat de studieschuld van veel studenten steeds verder oploopt, gaan er steeds meer handen de lucht in om een voorstel te maken de studieschuld wel te registreren bij het BKR. Op zich niet verkeerd vanuit het oogpunt overbesteding en overcreditering te voorkomen, maar raar is het wel dat dit ineens wordt ingevoerd na jarenlang het tegenovergesteld beleid te voeren. Het is daarnaast oneerlijk voor de mensen die in de situatie zitten waarbij ze zijn uitgegaan van een reguliere studieschuld die niet werd geregistreerd.