Hypotheekrente is een van de zekerheden die veel Nederlandse consumenten maandelijks tegenkomen. Totdat de hypothecaire geldlening is afgelost is het betalen van hypotheekrente een maandelijks terugkerend fenomeen.

 

Hypotheekrente kan dagelijks wijzigen. Dit heeft te maken met de kosten die gemaakt moeten worden om geld aan te trekken en geld uit te lenen. De volgende factoren kunnen van invloed zijn een stijging (of daling) van de hypotheekrente:

 

 

Economische omstandigheden

De economische omstandigheden staan in direct verband tot de kosten die een hypotheekbank moet maken om geld aan te trekken. Wanneer de economie in mineur is, heeft de consument minder spaargeld en zal hij het spaargeld dat hij heeft op korte termijn beschikbaar willen kunnen hebben.

 

 

Inflatie

De inflatie kan hypotheekrente laten stijgen. De verwachtte hyperinflatie die de Socialistische Partij door haar partijprogramma zal veroorzaken betekent direct een stijging van de Euribortarieven. Dit zal op zijn beurt hogere creditrente tot gevolg hebben en dus ook hogere debetrente.

 

 

Defaults en debiteurenrisico

Het bestaansrecht van financiële instellingen, zoals commerciële en hypotheekbanken, is o.a. afhankelijk van het aantal klanten dat zijn betalingsverplichting netjes nakomt. Wanneer veel bankklanten hun betalingsverplichting niet of slechts ten dele na kunnen komen wordt dit direct doorberekend aan nieuwe potentiële klanten.

 

 

Hypotheekvorm

De hypotheekvorm kan meer risico met zich meebrengen of dusdanig speciaal zijn dat deze een hogere (of lagere) hypotheekrente met zich meebrengt. Voorbeelden van specifieke hypotheekvormen waar dit speelt zijn de spaarhypotheek, de bankspaarhypotheek en de variabele rente (of Euribor)hypotheek.

 

 

Rentevastperiode

De rentevast periode is direct gekoppeld aan de hoogte van een hypothecaire geldlening. Over het algemeen is de regel: ''hoe langer de rentevast periode, hoe hoger de rente'' van toepassing.

 

 

Bancaire kosten

Ook de bancaire kosten kunnen een bijdrage leveren aan de hoogte, stijging of daling van de hypotheekrente. Recent is dit vooral besproken bij de Euriborhypotheek en variabele rente hypotheek van aanbieders ABN AMRO en ING.