Alvorens de geldverstrekker een offerte wil uitbrengen dient er een inventariserend gesprek met een erkend hypotheekadviseur gevoerd te worden. Dit inventariserend gesprek is gericht op de wensen en mogelijkheden die de consument heeft bij de aanvraag van de hypotheekofferte.

 

Wanneer de wensen en mogelijkheden in kaart zijn gebracht zal de erkend hypotheekadviseur aan de hand van de verschillende geldverstrekkers die in zijn portefeuille aanwezig zijn samen met de consument heeft bekeken welke geldverstrekkers aantrekkelijk zijn voor de consument zal een uitwerking gemaakt worden van de maandlasten en kosten die betrekking hebben op de af te sluiten hypothecaire geldlening. Wanneer de consument akkoord gaat met deze berekening kan de offerte aangevraagd worden.

 

De hypotheek offerte wordt onder voorwaarden en voorbehoud uitgebracht. Dit wil zeggen dat de consument moet bewijzen dat bepaalde gepresenteerde zaken op waarheid berusten. Zo zal de consument zijn inkomen moeten aantonen aan de hand van een werkgeversverklaring, een loonstrookje, de loonbijschrijving op de bankrekening en soms zelfs de arbeidsovereenkomst. De geldverstrekker wil absolute zekerheid. Naast het inkomen wordt bewijs gevraagd van de koopovereenkomst en de waarde van de woning. Op deze manier wordt duidelijk en zeker voor de geldverstrekker dat de financiering haalbaar is.

 

Wanneer de hypotheekofferte door de klant wordt geaccepteerd wordt deze pas door de geldverstrekker in behandeling genomen wanneer alle bewijsstukken die in de hypotheekofferte zijn genoemd ingeleverd zijn.

 

Omdat een aanvraag voor een hypotheek vaak een race tegen de klok is, is het belangrijk dat er haast achter het verzamelen van de nodige stukken wordt gezet. Het is daarom verstandig al tijdens het eerste gesprek te beginnen met het aanvragen van de juiste gegevens. Sommige gegevens laten namelijk langere tijd op zich wachten en dat zal alleen meer vervelende vertraging in het proces opleveren.