De spaarhypotheek heeft als kenmerk dat de rente die betaalt moet worden voor de hypothecaire geldlening gelijk is aan de rente die ontvangen wordt op de spaarrekening waarmee vermogen wordt opgebouwd.

 

Vooral dit laatste is een interessant gegeven. Bij een spaarrekening die 30 jaar lang kapitaal moet vormen, is namelijk sprake van het economisch multiplier effect. Dit effect wordt in het dagelijks taalgebruik ook wel samengestelde interest of het sneeuwbaleffect genoemd.

 

Omdat in Nederland hypotheekrente onder bepaalde gevallen in aanmerking komt voor de fiscale maatregel hypotheekrente aftrek ontstaat er een situatie waar u meer rente ontvangt op de spaarrekening, dan u betaalt over de hypothecaire geldlening.

 

Wanneer u dus kiest voor een spaarhypotheek met variabele rente, dan betaalt u enerzijds relatief weinig rente voor de hypothecaire geldlening. Anderzijds krijgt u ook een lage rentevergoeding op het spaardeel van de spaarhypotheek. De premie voor de spaarrekening wordt hiermee hoger. En dat komt u op een hogere maandlast te staan.