Op zich is dit geen verkeerd scenario. Sparen biedt zekerheid. En zekerheid is in de huidige economische omstandigheden helemaal zo gek nog niet. Met het oog op vermogensvorming in de verre toekomst en de daarbij behorende lage woonlast is de trek richting de spaarhypotheek erg interessant.

 

De spaarhypotheek is een gekoppeld product. De hypothecaire geldlening is gekoppeld aan een spaarrekening welke op termijn, aan het einde van de looptijd van de hypothecaire geldlening, voldoende kapitaal heeft opgebouwd om de lening af te lossen.

 

De spaarhypotheek heeft een aanzienlijk voordeel ten opzichte van reguliere spaarrekeningen. Daar waar de rentevergoeding op een spaarrekening overwegend laag is, is de rentevergoeding bij de spaarhypotheek gekoppeld aan de rente die de consument moet betalen voor zijn hypotheek. Omdat de rente op een hypotheek vaak hoger is dan spaarrente, kan dit voordeel erg oplopen.

 

Een ander voordeel van de spaarhypotheek is dat het vermogen pas aan het einde van de looptijd van de geldlening wordt gebruikt om af te lossen. Dit wil zeggen dat de hypothecaire geldlening tijdens de looptijd intact blijft en maximaal voordeel uit de hypotheekrente aftrek levert.

 

Dan is er nog een ander fiscaal voordeel. Wanneer de spaarhypotheek kwalificeert als Kapitaalverzekering Eigen Woning, is de waardeaangroei tussentijds onbelast. Al met al is de spaarhypotheek een interessant product. Nog interessanter wordt het wanneer u zich verdiept in de bankspaarhypotheek. Dit is het spaarhypotheek product dat door banken wordt aangeboden en daarmee een andere kostenstructuur biedt.