Sparen staat voor zekerheid. En dat is bij hypotheekverstrekking een belangrijk gegeven. Zeker nu er aan alle kanten door de overheid aan de voordeeltjes die te maken hebben met hypotheekverstrekking aan alle kanten verdwijnen.

 

De spaarhypotheek heeft een groot voordeel dat bij geen enkele andere hypotheekvorm zo sterk naar voren komt. Dit voordeel heeft betrekking op de betaalde hypotheekrente gekoppeld aan de ontvangen spaarrente. Deze is gelijk. Wanneer u dus 6% hypotheekrente zou betalen, zou ook de vergoeding op de spaarrente 6% bedragen. Een interessant gegeven waar de rekenmeesters onder u.

 

Het voordeel bij deze renteconstructie is dat enerzijds over de hypotheekrente een belastingvoordeel in de vorm van de hypotheekrente aftrek kan plaatsvinden en anderzijds de spaarrente een vorm van samengestelde interest kan meenemen. Het is hierbij dan ook zeer interessant in de eerste jaren van de hypotheek een groot bedrag maandelijks te sparen. De rente die u over deze grote stortingen ontvangt zal immers meetellen in de toekomstige groei van uw vermogen. Erg aantrekkelijk met het oog op de eventuele verdwijning van de hypotheekrente aftrek en de situatie die gaande is waarbij de overheid haar handen steeds verder terugtrekt van de burger.

 

In een aantal gevallen kan de spaarhypotheek kwalificeren als Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW). Wanneer dit het geval is, is de kapitaalopbouw en de vermogenswinst tussentijds niet belast tegen het tarief in box 3 maar hiervan vrijgesteld. Voor de exacte voorwaarden die gelden voor deze vrijstelling kunt u het daarvoor bestemde artikel op deze website doornemen.