Als u op het punt staat een huis te kopen is het verstandig op voorhand te weten of u in aanmerking komt voor de hypotheek. Een indicatie van de maximale hypotheek kunt u snel berekenen. Het bruto jaarinkomen vermeerderd met de vaste toeslagen zoals vakantiegeld en dertiende maand kunt u vermenigvuldigen met een factor 4,5. Wanneer u meer dan 4,5 maal het jaarsalaris wilt lenen moet de aanvraag worden voorgelegd aan een geldverstrekker. De geldverstrekker kan onder bepaalde voorwaarden via een zogenaamde ‘explain’ toets afwijken van de maximale hypotheeksom. Om in aanmerking voor een explain toets te komen dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen die het risico voor de geldverstrekker kunnen verkleinen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere eigen vermogen, een contractueel vastgestelde salarisverhoging op de korte termijn of extra garantstellingen.

 

 

Hypotheekadvies

Voordat u snel een hypotheek kunt berekenen is het raadzaam contact op te nemen met een hypotheekadviseur voor het doorspreken van de mogelijkheden en voorwaarden die gelden in uw situatie. Ook is het verstandig op voorhand inzicht te hebben in de manier waarop de hypotheek zal worden ingericht. Hypotheekadvies met betrekking tot de hypotheekvormen en hypotheekvoorwaarden kan door een financieel of hypotheekadviseur worden gegeven.

 

 

Snelheid en deskundigheid

Hoewel snelheid en deskundigheid soms hand in hand gaan, moet men stil blijven staan bij de voordelen en nadelen van bepaalde hypotheekvormen. Het snel berekenen van een hypotheek heeft niet alleen betrekking op de maximale leencapaciteit en de aflossingsvorm maar ook op het fiscaal voordeel dat u kunt ontvangen en de wijze waarop u van plan bent de hypotheek op termijn te gaan aflossen. Hoewel een en ander op het allereerste moment nog niet besloten hoeft te worden is het wel zo verstandig deze berekening te laten maken. Een hypotheek offerte wordt pas uitgebracht wanneer de koop daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Voor de hypotheek offerte kan de hypotheekadviseur een aantal voorbeeldberekeningen maken.