De basisgedachte van iedere bank is geld te ontvangen van spaarders en dit tegen een hogere rente uit te lenen aan leners. Op deze manier ontstaat een winst voor de bank. Dit is rendabel zolang de leners de rente over de lening en de lening zelf betalen. Wanneer de betaling van rente door de lener niet overeenkomt met de rente die de bank moet betalen aan de spaarders ontstaat een probleem. Hierdoor hanteren banken en andere geldverstrekkers strenge criteria bij het uitlenen van geld. Bij ongedekt krediet, wat wil zeggen dat lener geen onderpand beschikbaar stelt waar de bank daadwerkelijk iets aan heeft in geval de lener de rente of aflossing van de lening niet meer kan dragen, zijn de criteria zwaar en de kosten en rentevergoeding vaak hoog. Indien sprake is van gedekt krediet zoals bijvoorbeeld een hypotheek op een woonhuis, loopt de geldverstrekker minder risico. Dit zorgt er voor dat de rentevergoeding die de lener aan de hypotheekbank moet gaan betalen stukken lager is dan bij ongedekt krediet. De vereisten voor het aangaan van een hypotheek zijn zeer strikt. Hier valt eigenlijk niet van af te wijken.

 

De rentetarieven van een standaard hypotheek zijn gebaseerd op de standaardhypotheek producten die de hypotheekbank aanbiedt. Deze standaardproducten zijn meestal gebaseerd op een vast inkomen, een vast dienstverband, een blanco BKR profiel en een onderpand met een reële waarde.

 

In geval de hypotheek een maatwerk product is bijvoorbeeld doordat de aanvrager een zelfstandig ondernemer, ZZP’er of freelancer is kan dit resulteren in andere rentetarieven voor de hypotheek. Ook wanneer maatwerk nodig is doordat de aanvrager een tijdelijk dienstverband heeft of in het verleden in staat van faillissement heeft verkeerd kunnen andere rentetarieven voor hypotheken worden gehanteerd.

 

In alle gevallen zijn de rentetarieven van hypotheken in de offerte vermeld. De offerte wordt aangeboden door de hypotheekbank aan de consument. Wanneer de consument voldoet aan alle voorwaarden die de hypotheekbank in de offerte stelt, en het hypotheekaanvraagtraject binnen een vooraf bepaalde periode kan worden afgerond kan de hypotheek met de geoffreerde rentetarieven worden ingeschreven. Dit inschrijven vindt plaats bij de notaris en na de inschrijving is de consument definitief de eigenaar van de woning.