De renteaftrek bij de hypotheek staat sterk ter discussie. Tijdens het afgelopen regeerakkoord stemden veel partijen al voor (gedeeltelijk) afschaffing van deze fiscale stimuleringsmaatregel. Waarom, dat mag Joost weten. Het is immers de overheid die veel uitgaven en de inkomsten en de uitgaven moet matchen.

 

De renteaftrek bij een hypotheek is een fiscaal voordeel dat is ontstaan uit de gedachte van de Nederlandse overheid dat eigen woning bezit moet worden gestimuleerd. Wanneer namelijk door het eigen woning bezit de maandelijkse kosten dalen, zal minder snel een beroep op voorzieningen vanuit de overheid worden gedaan. Een slimme gedachte die burgers opvoedt en onafhankelijk maakt. Maar helaas zijn de tijden zo sterk verandert dat de overheid inmiddels minder aan de burger denkt en meer aan zichzelf. Het te grote overheidsapparaat moet immers in stand gehouden worden. Het onafhankelijk bestaan van de Nederlander moet hij zelf maar opbouwen, maar wel zonder hulp van deze overheid. En dat is jammer en misschien zelfs een tikkeltje dom.

 

De renteaftrek bij een hypotheek is gekoppeld aan de inkomstenbelasting. De inkomstenbelasting wordt afgedragen door een werkgever in de vorm van loonheffing. Over het salaris van een werknemer worden sociale premies en loonbelasting afgedragen. Vanuit deze sociale premies worden zaken als werkloosheid en ziekte uitkeringen gefinancierd. Wat er met de loonbelasting gebeurd is eigenlijk een groot vraagteken. Het verdwijnt in de zakken van de overheid.

 

Wanneer een werknemer via de werkgever loonbelasting betaald, kunnen er persoonsgebonden heffingskortingen en belastingvoordelen ontstaan. Omdat het onhandig schijnt te zijn dit door de werknemer te laten regelen dient de Nederlander zelf aan te geven voor welke heffingskorting en voor welke belastingvoordelen hij in aanmerking komt.

 

De renteaftrek bij een hypotheek is zo'n persoonsgebonden belastingvoordeel. De burger moet bij de belastingdienst aangeven dat hij hiervoor in aanmerking wil komen. Dit kan op maandbasis, dan heet het belastingvoordeel een maandelijkse teruggaaf, maar het belastingvoordeel kan ook op jaarbasis worden teruggevraagd. Dit laatste is hetzelfde als met de mensen die geen eigen woning bezitten en regulier jaaraangifte doen.