De rente bij een hypotheek is afhankelijk van de marktrente en de fixatietermijn. Deze factoren zorgen ervoor dat een bepaald tarief kan worden bepaald voor de rente van de hypotheek. De basisberekening voor de rente bij een hypotheek bestaat uit de inkoopprijs voor geld voor langere termijn door de geldverstrekker verhoogd met een risico opslag, een commerciële opslag en eventueel een top opslag. Hoe langer de looptijd van de hypotheek, hoe hoger de rente van deze hypotheek. Ook is het risico dat de geldgever loopt bij het uitlenen van geld voor een hypotheek een bepalende factoor bij de rente berekening. In sommige gevallen heeft een geldverstrekker weinig tot geen funding. Dit wil zeggen dat er weinig hypotheken kunnen worden verstrekt omdat de financiële middelen hiervoor simpelweg ontbreken. Dit gebrek aan funding kan ook een reden zijn om een hogere rente voor de hypotheek te berekenen. Een bijzondere situatie ontstaat tijdens de datum van rente herziening. Hiervan is sprake wanneer de rentevast periode tegen het einde loopt en de geldverstrekker een nieuw voorstel doet. Het verdienmodel van veel geldverstrekkers is met name gericht op het binnenhalen van nieuwe klanten. Klantenbehoud lijkt minder belangrijk. In veel gevallen is het voorstel dat een klant krijgt van de geldverstrekker bij het verstrijken van de rente vast periode minder goed dan het aanbod dat nieuwe klanten krijgen.

 

 

Hypotheekrente

Hypotheekrente en hypotheekrenteoverzichten zijn zichtbaar bij tussenpersonen, in de media en op internet. Niet in alle gevallen zijn deze overzichten betrouwbaar. De informatie is in veel gevallen achterhaald, niet up to date of verdient een extra toelichting. De hypotheekrente kan worden opgevraagd bij een tussenpersoon. Deze tussenpersoon kan verdere informatie verstrekken over de exacte voorwaarden die gehanteerd worden bij de geboden hypotheekrente.

 

 

Renteconstructies hypotheek

Er zijn verschillende renteconstructies mogelijk bij een hypotheek. Van variabele rente en Euribor rente tot aan zeer lange rente vast constructies zijn mogelijk bij een hypotheek. De renteconstructies bij een hypotheek zijn mede bepalend voor de hoogte van de maandlast die men gaat betalen. Schommelingen in rente en de negatieve gevolgen hiervan kunnen door de juiste renteconstructies bij de hypotheek worden beperkt.