Onder welke voorwaarden wordt een hypotheek verstrekt?

De vraag onder welke voorwaarden een hypotheek wordt verstrekt wordt regelmatig gesteld. Dit heeft voornamelijk te maken met het uitgebreide antwoord dat op deze vraag gegeven kan worden. Er zijn namelijk veel verschillende factoren die een hypotheek doorgang laten hebben. We bespreken er hier een aantal.

Eigenlijk heeft het gehele proces van hypotheekverstrekking te maken met het beperken van het risico. Zowel voor de consument als voor de geldverstrekker. Alle voorwaarden die een hypotheekaanvraag kunnen laten doorgaan zijn hier dan ook op gebaseerd.

 

 

De financiële positie van de consument

Allereerst is het belangrijk te weten of het inkomen van de consument voldoende is om de lasten die te maken hebben met de aankoop, verwerving en natuurlijk betaling van de woning te dragen.

 

Daarnaast wil de geldverstrekker graag weten hoe standvastig het inkomen van de aanvrager is. Dit toont namelijk aan in hoeverre de maandlast en het inkomen passend zijn.

 

 

Het betalingsverleden van de consument

Aan de hand van een uitdraai uit het kredietregister van het BKR kan worden bekeken wat de betaalmoraal van de betreffende consument is. Zijn er in het verleden leningen of kredieten afgesloten en zijn deze naar behoren afgelost. Het is voor de geldverstrekker een manier om de betrouwbaarheid van de consument aan te tonen.

 

 

De getaxeerde waarde van het onderpand

De waarde van het onderpand is als laatste onderdeel bepalend bij de verstrekking van een hypotheek. De geldverstrekker leent namelijk uitsluitend geld uit waarbij de verwachting reëel is dat op basis van inkomen en onderpand de lening kan worden terugbetaald. Niemand heeft iets aan een woning die ‘onder water’ staat doordat de lening hoger is dan de waarde van de woning.