De overheid ziet ook in dat er maatregelen moeten worden genomen om de strategie die gebaseerd is op werknemers volledig om te gooien. Het evenwicht is al jaren zoek en vrijwel alle (fiscale) regelgeving is gebaseerd op de werknemer. Dat maakt het voor de ZZP'er zelfs lastig om zijn hypotheekrente aftrek op de juiste manier te regelen. Dat roept om maatregelen en aanpassingen.

 

De overheid bevindt zich in een spagaat. Enerzijds wil zij banken en financieringsinstellingen verder aan banden leggen. Anderzijds wil zij de groep ZZP'ers die het grootste risico vormen in de financiële markten geen vuur aan de schenen leggen bij de aanvraag van hypotheken. Het is en blijft een lastig gegeven.

 

Hoewel de overheid dit er graag doorheen wil drukken zal het zo’n vaart niet lopen en zullen geldverstrekkers hun eigen voorwaarden blijven hanteren voor de waardering van hypotheekaanvragen van ZZP'ers. Hier kunt u dus eigenlijk maar één ding tegen doen: zorgen dat u met uw onderneming voldoende kredietwaardig bent om de geldverstrekker u een hypotheek te laten verstrekken. Hoe u dat kunt doen kunt u lezen in de verschillende artikelen die op deze website zijn geschreven over de ZZP hypotheek.