Maar zo makkelijk is dat allemaal niet

De netto maandlasten bij een hypotheek worden namelijk bepaald door de bruto maandlasten te verminderen met de persoonsgebonden fiscale voordelen die ontstaan uit de combinatie van eigen woning bezit, een hypothecaire geldlening en het afdragen van inkomstenbelasting.

 

Wanneer aan van de bovenstaande drie onderdelen niet van toepassing is op de situatie waarbij de netto maandlasten berekend moeten worden, dan gaat de vlieger al niet op. Alle drie de gegevens moeten aanwezig zijn om in aanmerking te komen voor het belastingvoordeel.

 

Wanneer u deze berekening toch zelf wilt maken dan doet u dit als volgt. Neem de bruto jaarrente over de hypotheek. Dit is vrij simpel te berekenen door de rente te vermenigvuldigen met de totale hypothecaire geldlening. Wanneer de hypothecaire geldlening een consumptief bestedingsdeel heeft, bijvoorbeeld omdat er een auto is aangeschaft of bijvoorbeeld omdat een persoonlijke lening is overgenomen, zal dat deel van de betaalde jaarrente afgetrokken moeten worden. De rente over consumptieve uitgaven is, ook al is de woning het onderpand voor de hypothecaire geldlening, niet aftrekbaar.

 

De totale jaarrente die u nu heeft berekend valt onder de rentelast die u in mindering kunt brengen op de inkomstenbelasting die u heeft betaald. Hiervoor heeft u een (zeer) recente jaaropgave nodig. Hierop staat aangegeven wat de hoogte van de betaalde belasting is geweest. Wanneer u dit weet, kunt u de totale rente en de belasting met elkaar vergelijken. Als dit in evenwicht is, dan is de volledige rente aftrekbaar. U kunt dan bepalen wat het percentage van de inkomstenbelasting is. Heeft u het percentage gevonden, dan trekt u dit af van de betaalde rente en zo ontstaat een netto jaarbedrag aan hypotheekrente. Deel dit door 12 maanden en zo ontstaat het exacte maandbedrag.

 

Zoals u ziet, niet altijd even simpel. Daarom is het inwinnen van financieel advies bij een deskundig financieel adviseur aan te raden.