Het leenbedrag, de hypotheekvorm, de hoogte van de hypotheekrente en aan de hypotheek gekoppelde financiële producten bepalen de hoogte van de maandelijkse hypotheeklasten. Soms bestaat de hypotheek alleen uit een aflossingsdeel en een rentedeel. Bij een levenhypotheek is er sprake van een aan de hypotheek gekoppelde verzekering. En hoewel het niet verplicht is, kunnen consumenten met een aflossingsvrije hypotheek toch gekozen hebben voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Ook deze verzekering brengt kosten met zich mee.

 

Hoe hoger de hypotheek, hoe meer geld u maandelijks moet betalen aan hypotheeklasten. Of de hypotheeklasten constant zijn of veranderen is afhankelijk van de hypotheekvorm. Bij een annuïteitenhypotheek zijn de bruto maandlasten constant terwijl de netto maandlasten stijgen. Dit komt omdat er bij de annuïteitenhypotheek naarmate de tijd verstrijkt minder gebruik kan worden gemaakt van de hypotheekrenteaftrek.

 

U kunt de bruto hypotheekrente op maandbasis berekenen door de effectieve jaarlijkse hypotheekrente te delen door het aantal maanden dat in dat jaar aan hypotheekrente wordt betaald. Na inachtneming van het eigenwoningforfait kunt u dit omrekenen naar netto maandelijkse hypotheekrente door uw belastingtarief in mindering te brengen op de bruto maandelijkse hypotheekrente.

 

Het berekenen van de netto hypotheeklasten is bij sommige hypotheekvormen eenvoudig, bij andere hypotheekvormen kunt u het beste een online hypotheekcalculator of een deskundige hypotheekadviseur raadplegen.