De Nationale Hypotheek Garantie is een vanuit de overheid geformuleerde stimuleringsmaatregel om het eigenwoningbezit in Nederland te vergemakkelijken en te vergroten. Voor het afsluiten van een hypotheek met NHG zijn een aantal vereisten. Deze vereisten hebben onder andere betrekking op de kredietwaardigheid van de debiteur, zijn inkomen en werkverband en de waarde, aankoopprijs, toekomstige eigendomsverhouding en het gebruik van de eigen woning. Wanneer aan al de voorwaarden binnen de normen van de NHG is voldaan kan de garantie worden verstrekt. Voor de NHG betaalt de consument eenmalig een borgsom die wordt meegefinancierd in de hypothecaire geldlening. Tijdens de eerste rentevast periode van de hypotheek krijgt de consument aantrekkelijke financieringsvoorwaarden zoals een lagere hypotheekrente, een maximale hypotheek en belastingaftrek op de kosten van NHG.

 

Het berekenen van de hypotheek met NHG gaat op basis van een aantal vaste gegevens. De NHG berekening houdt rekening met een zogenoemde toetsrente ongeacht de hoogte van de hypotheek. Met de toetsrente wil de NHG bekijken of de hypotheekrente ook in een slechte economische tijd nog steeds betaalbaar is voor de consument. Het standpunt van de NHG is dat een verantwoorde lening aan de consument wordt verstrekt zodat problematische schulden worden voorkomen. De NHG berekening is deels afhankelijk van het inkomen en onderpand en kan door een erkend hypotheekadviseur worden gedaan.

 

 

NHG voorwaarden

De NHG voorwaarden hebben zowel betrekking op de aanvrager van de NHG als het onderpand. Om te beginnen mag het hypotheekbedrag voor de aankoop van de woning maximaal € 350.000 bedragen. Binnen deze € 350.000 is rekening gehouden met alle kosten die maximaal in rekening kunnen worden gebracht en de kosten voor een eventuele verbouwing. Het percentage bijkomende kosten mag volgens de NHG normen maximaal 12% bedragen. De woning moet dienen als het hoofdverblijf van de aanvrager en NHG is alleen mogelijk voor woonhuizen, appartementen, woonwagens en woonwagenstandplaatsen. De aanvrager moet in het bezit zijn van een geldig identiteitsbewijs en in sommige gevallen een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd. Alleen wanneer het inkomen niet noodzakelijk is voor het verkrijgen van NHG kan een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd volstaan. Het toetsinkomen vormt de basis voor de bepaling van de maximale leencapaciteit onder NHG. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van alle vaste en structurele inkomensbestanddelen. Een voorwaarde van NHG is dat een deel van de hypotheek moet worden afgelost en moet worden afgedekt tegen risico’s. De af te dekken gedeelten in een hypotheek hebben betrekking op de waarde van de woning in relatie tot de hoogte van de lening. Uit de BKR toets komt een indicatie van het betalingsverleden van de aanvrager. Dit betalingsverleden kan een negatieve invloed hebben op de aanvraag van een hypotheek met NHG.

 

Voor het aanvragen van een hypotheek met NHG en de berekening van de maximale hypotheek en de maandlasten hierbij kunt u contact opnemen met een erkend hypotheekadviseur. Deze financieel adviseur kan samen met u de voordelen, nadelen en mogelijkheden van een hypotheek met NHG met u doornemen.