De Nationale Hypotheek Garantie is een aantal jaren geleden ontstaan om het risico dat de consument en de geldverstrekker te verlagen. Het risico dat hiermee bedoelt wordt is gelegen in het verschil tussen de hoogte van de hypothecaire geldlening en de executiewaarde van de woning.

 

In ruil voor een premie in de vorm van een eenmalige koopsom stelt de stichting zich garant voor het risico. Wanneer de woning op de executieveiling moet worden verkocht en (belangrijk) de consument te goeder trouw is geweest neemt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen de schuld op zich. Omdat in het verleden slechts een beperkt aantal woningen op de executieveiling terecht kwam, waren de kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie relatief laag. Met het steeds groter wordende aantal eigen woning bezitters dat in de problemen komt en het grote aantal executieveilingen zijn de kosten voor NHG een dagelijks onderwerp van discussie. De koopsom zal gaan stijgen. De vraag is alleen wanneer en hoeveel.

 

 

Aanvraagprocedure Nationale Hypotheek Garantie

De aanvraagprocedure voor de Nationale Hypotheek Garantie is simpel, maar kan niet door uzelf worden doorlopen. Dit doet de geldverstrekker van de hypothecaire geldlening. Wel kunt u samen met uw hypotheekadviseur de aanvraag voorbereiden. Dit wordt ook van u verwacht.

 

Omdat bij Nationale Hypotheek Garantie sprake is van een schuldovername in geval van een executieveiling wil de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen zekerheid hebben dat de debiteur ook op voorhand betrouwbaar is. Dit toets zij aan de hand van een aantal strenge selectiecriteria. Dit maakt de Nationale Hypotheek Garantie niet zomaar voor iedereen mogelijk.

 

Uw hypotheekadviseur kan u exact vertellen welke voorwaarden aan de Nationale Hypotheek Garantie zijn verbonden. Deze voorwaarden willen namelijk nogal eens wijzigen en het is niet onze bedoeling u achterhaalde informatie te bieden.