De spaarhypotheek is een combinatieproduct. Enerzijds bestaat de spaarhypotheek uit een aflossingsvrije hypothecaire geldlening. Anderzijds is er sprake van een gekoppelde (en verpande) spaarrekening die men verplicht moet aanhouden bij de geldverstrekker die de geldlening ook verstrekt.

 

Het voordeel van deze constructie is dat de rente die de hypotheekbank in rekening brengt op de lening, gekoppeld is en daarmee gelijk is aan de rente die de consument ontvangt op de gekoppelde spaarrekening. De spaarhypotheek is daarmee een hypotheekvorm waar een hoge rente erg gunstig is.

 

De spaarhypotheek kan naast het rente = rente component nog een ander voordeel bieden. Wanneer de consument in aanmerking komt voor de vrijstelling als bedoelt onder de Kapitaalverzekering Eigen Woning, is de vermogensgroei nog eens onbelast. Zoals de regels op dit moment zijn zal bij deze hypotheekvorm de te betalen rente aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting, terwijl de spaarrente vrijgesteld is van vermogensbelasting (de vermogensrendementsheffing) in box 3.

 

Maar, kunt u zich terecht afvragen, dit artikel zou toch nadelen van de spaarhypotheek ter sprake brengen. Dat klopt. Want helaas zijn er ook nadelen verbonden aan deze hypotheekvorm.

 

Allereerst kan een spaarhypotheek kwalificeren als woekerpolis. De premie die voor het spaardeel van de spaarhypotheek wordt ingelegd wordt voordat er sprake is van sparen, verminderd met de premie voor een overlijdensrisico verzekering. Dit wil zeggen dat gedurende de eerste jaren van een spaarhypotheek de netto inleg op de spaarrekening minimaal is. De premie voor de risico verzekering is namelijk in de eerste jaren logischerwijs erg hoog. Een ander nadeel van de spaarhypotheek is dat het er vaak op lijkt alsof de consument het rente = rente voordeel niet helemaal begrijpt. Wanneer men namelijk een spaarhypotheek met een looptijd van 30 jaar (iedere hypotheek heeft een looptijd van 30 jaar) kiest en daarbij een rentevast periode kiest die korter is dan deze 30 jaar kunnen problemen in extreme mate ontstaan. Oversluiten van een spaarhypotheek is namelijk erg ongunstig.

 

Wanneer men kiest voor een spaarhypotheek moet men er rekening mee houden dat men zichzelf extreem beperkt in keuzevrijheid. Het echte voordeel behaalt de consument die de spaarhypotheek voor een periode van 30 jaar vastzet en tussentijds niet meer omkijkt naar deze hypotheek. Maar dat doet bijna niemand, terwijl dit erg nadelig is.