Het uitrekenen van een betrouwbare toekomstplanning op het gebied van hypotheekrente is lastig, zo niet onmogelijk. We zullen nooit weten wat er morgen zal gebeuren. Dat heeft dus direct een effect op het bepalen van de maximale hypotheekrente. Het bekende financieel gezegde: ‘rendementen uit het verleden, bieden geen garantie voor de toekomst’ is bij het bepalen van de toekomstige hypotheekrente ook van toepassing.

 

Uit het bovenstaande vloeit voort dat de maximale hypotheekrente voor de toekomst eigenlijk alleen maar kan worden bepaalt aan de hand van de resultaten uit het verleden. Als we naar het verleden kijken en we zetten de hoogste en de laagste hypotheekrente in een grafiek dan zien we grote verschillen. De laagste hypotheekrente ooit gemeten lag rond de 1%, terwijl de hoogste rente ongeveer 13% op jaarbasis was. Wanneer we het gemiddelde van beide tarieven nemen dan is het tarief wat momenteel berekent wordt, aan de lage kant. Echter, dit is natuurlijk koffiedik kijken omdat het uitsluitend is gebaseerd op de rente uit het verleden en absoluut geen rekening houd met economische omstandigheden, wijzigingen in het Europees klimaat, et cetera.

 

De maximale hypotheekrente is steeds vaker gekoppeld aan het inkomen dat de consument heeft. Volgens de richtlijnen voor hypotheekverstrekking mag de consument niet meer dan een bepaald percentage van zijn inkomen verwonen. Dit om toekomstige betalingsproblemen te voorkomen. Er ontstaat inmiddels dus ook nog een uitdaging op het gebied van de maximale hypotheekrente in relatie tot de maximale hypotheekverstrekking op basis van onderpand en inkomen.

 

Het is dus de vraag wat er gaat gebeuren met de hypotheekrente. Dat de huidige werkwijze niet meer houdbaar is, blijkt wel uit de belangenverenigingen voor consumenten die zich gedupeerd voelen door de hypotheekbank. Een gevaarlijke situatie omdat deze werkwijze nog verder olie op het vuur zal gooien.