In eerste instantie is uw inkomen bepalend voor het bedrag dat u maximaal kunt lenen. U moet het geld immers wel kunnen terugbetalen, of het nu om maandelijkse aflossing gaat of aflossing aan het einde van de looptijd. De bank controleert uw kredietwaardigheid.

 

Tevens is het belangrijk dat u bij een negatieve BKR codering zorgt dat deze verwijderd wordt. U zult daarvoor de partij moeten benaderen die de BKR codering heeft laten plaatsen. Op hun verzoek kan het Bureau Krediet Registratie de codering verwijderen. Wil deze partij niet meewerken, dan zult u moeten kijken welke mogelijkheden er langs juridische weg zijn om de BKR codering te verwijderen. Raadpleeg een jurist voor nadere informatie.

 

Ook de executiewaarde van de woning is bepalend. Een bank zal nooit meer dan 125% van de executiewaarde van een woning uitlenen. Een hypotheek van meer dan negentig procent van de executiewaarde van de woning wordt overigens een tophypotheek genoemd. Is de hypotheek meer dan honderd procent van de executiewaarde? Dan spreekt men van een supertophypotheek.

 

U zult maximaal 125% van de executiewaarde van de woning kunnen lenen. Maar ook dan zult u moeite moeten doen want niet iedere geldverstrekker verstrekt graag een tophypotheek of een supertophypotheek. De bank mijdt graag het risico dat u de hypothecaire lening niet kunt terugbetalen.