Bij een lineaire hypotheek bestaan de maandelijkse lasten uit twee componenten: een aflossingsdeel en een rentedeel. Er wordt iedere maand even veel afgelost. Als de aflossing in een grafiek zou worden uitgetekend dan is dit een rechte lijn. Omdat de weg te werken schuld vrij snel wordt weggewerkt, wordt ook het rentedeel steeds lager. Zo dalen de maandelijkse lasten.

 

De lineaire hypotheek is fiscaal niet echt aantrekkelijk. Omdat het rentedeel vrij snel daalt krijgt men gedurende de looptijd steeds minder hypotheekrenteaftrek. Toch is de lineaire hypotheek voor wat betreft de totaalkosten veel goedkoper dan andere hypotheekvormen. De hypotheekvorm is vrij rechttoe, rechtaan. Er wordt maandelijks een even groot bedrag afgelost.